Jubilarissen bij Onderwijzers Toneelvereniging

Na drie fantastische voorstellingsavonden in de Stadsschouwburg Velsen van De Duinpieper door Onderwijzers Toneelvereniging Kennemerland, was er op het slotfeest van de spelers een verrassing voor twee leden van OTK.

De Velser Gemeenschap zette Greet van Lent en Eugenie van den Berg in het zonnetje en hen werd, naast een bloemetje, de legpenning van de Velser Gemeenschap met bijbehorende oorkonde overhandigd. Beide dames zijn 40 jaar lid van OTK.

Greet van Lent is altijd de bescheiden, stille kracht geweest bij OTK. Nooit mopperen over een kleine rol, maar dit met veel plezier doen. Een keertje niet meespelen is ook geen probleem en Greet zet zich gewoon op de achtergrond in. In 2000 werd zij de penningmeester in het bestuur met de mededeling dat ze dat niet eeuwig wilde doen. Inmiddels doet ze dit al 15 jaar, maar ze heeft nu echt aangegeven er mee te willen stoppen.

Eugenie van den Berg is gelijk met Greet van Lent lid geworden. In 1986 moest er een beslissing komen of OTK een echte vereniging werd. Tot dan toe was er een vaste kern die speelde en werden er ad hoc beslissingen genomen. Voor het aanvragen van subsidie kwam de eis een officiële vereniging te zijn met statuten, huishoudelijk reglement, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bestuur. Eugenie zat in dit eerste bestuur als penningmeester met als eerste taak het aanvragen van subsidie en het maken van een huishoudelijk reglement. Zij stopte in 1993 met haar bestuursfunctie.

Daarna zat zij jaren in de leescommissie om samen te bepalen welk stuk OTK zou gaan opvoeren. In 1997 werd zij voorzitter van OTK en dat is zij nog steeds. Door gezondheidsredenen speelt ze niet meer mee, maar haar glansrollen waren het jongetje Joppie uit ‘Joppie bij de zigeuners’ en juffrouw Minoes uit ‘Minoes’. Zij speelde haar rollen altijd met verve en uit puur enthousiasme maakte ze er altijd heel veel van. Zo lepelde zij een heel verhaal op als zijn slechts een enkel woord tekst had. Hierdoor bracht ze haar medespelers wel eens in de war, maar dat mocht de pret niet drukken.

Momenteel is Eugenie nog steeds voorzitter van OTK en Greet is inmiddels afgetreden als penningmeester en weer ‘gewoon’ lid. (foto: Marco Mekenkamp)