Jong en oud geniet van drie dagen wandelen

De finish is weer gehaald; de rolstoel-wandel driedaagse zit erop. Bijna 30 bewoners van woon- zorgcentrum Huis ter Hagen en circa 75 leerlingen van de Duin & Kruidbergmavo kunnen terugkijken op een heel gezellig wandelevenement.

Met heel veel enthousiasme hebben de leerlingen ervoor gezorgd dat de bewoners van Huis ter Hagen met volle teugen  konden genieten van de natuur. Een middag door het dorp, waarbij slagerij Schaaper voor een heerlijke versnapering zorgde en twee middagen door het bos. De gezellige gesprekken tussen de leerlingen en bewoners doen iedereen zichtbaar goed.

Tevreden wordt de laatste dag afgesloten met een bloemetje voor de bewoners en een medaille voor alle deelnemers en bij terugkomst, in de tuin van Huis ter Hagen, nog een heerlijk sapje met bitterballen.

De verplichte maatschappelijke stage voor de leerlingen is afgeschaft, waardoor we even bang waren dat dit evenement dit jaar geen doorgang kon vinden. Dankzij de schoolleiding en het activiteitenteam van Huis ter Hagen is het toch gelukt om deze mooie activiteit te doen slagen.