‘Infrastructurele projecten bieden kansen voor het bedrijfsleven’

De ontwikkelingen in de IJmond brengen enorm veel kansen met zich mee voor het bedrijfsleven. Dat zei OV IJmond-voorzitter Ton van der Scheer zaterdagavond tijdens het Nieuwjaarsgala op Landgoed Duin & Kruidberg. ,,Het kan bijna niet anders of de renovatie van de Velsertunnel, de aanleg van de nieuwe grote zeesluis, de investeringen bij Tata Steel en de aanpassingen van de Averijhaven zullen bedrijven in de IJmond werk opleveren, zeker als zij samenwerken.”

De voorzitter van OV IJmond riep zijn leden op vooral niet bang te zijn voor de ongemakken die de realisatie van deze  grote projecten met zich meebrengen. ,,We moeten alert blijven, maar de druk die op de infrastructuur wordt gelegd is van voorbijgaande aard. Uiteindelijk zullen we er voordeel van hebben. Het is fijn dat we nauw met RIjkswaterstaat kunnen samenwerken om de praktische problemen rond de renovatie van de Velsertunnel aan te pakken. Zo is er met nadrukkelijke input van de ondernemers een bereikbaarheidsplan gemaakt. Volgens dit plan blijft de maximale vertraging in de spits beperkt tot tien minuten.” Van der Scheer hoopt dat veel bedrijven meewerken aan het plan om in 2016, als de Velsertunnel negen maanden dicht gaat, zoveel mogelijk mensen aan het fietsen te krijgen.

De komst van het cluster Maakindustrie binnen de Amsterdam Economic Board, een krachtige lobbyclub met goede contacten in Den Haag, noemde Van der Scheer ‘een hoogtepunt’ van het afgelopen jaar. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de gelijknamige cluster binnen de OV IJmond. Hij noemde ook de stijging van het marktaandeel van de Hollandse Visveiling in IJmuiden (naar 22,5%), de groei van de offshore windactiviteiten en de uitbreidingsplannen van Daalimpex (Kloosterboer) in Beverwijk. ,,Het wordt steeds drukker in onze regio en dat is positief nieuws”, aldus Van der Scheer. Samenwerken en een goede afstemming zijn daarbij van groot belang, aldus de voorzitter van OV IJmond. Als voorbeeld noemde hij de havens. ,,Wij zouden het logisch vinden dat Zeehaven IJmuiden alle havenbekkens in de IJmond zou beheren en exploiteren.”

Onder de 130 gasten van het eerste Nieuwjaarsgala na de fusie tussen HOV IJmond en OHBU waren ook gedeputeerde Elisabeth Post van de Provincie Noord-Holland en burgemeester Franc Weerwind van de gemeente Velsen. Laatstgenoemde legde in zijn toespraak ook de focus op samenwerken. Niet alleen tussen bedrijven, maar ook tussen gemeenten. De nieuwe politieke wind die sinds de gemeenteraadsverkiezingen door de IJmond waait, biedt in zijn ogen volop mogelijkheden om het onderzoek naar een verregaande samenwerking tussen Velsen, Beverwijk en Heemskerk nieuw leven in te blazen. Ondernemers zijn al jaren voorstander van een fusie van de IJmond-gemeenten. (foto: Reinder Weidijk)