Informatieavond over de toekomst van de Naaldkerk

Santpoort – Op maandag 15 april om 19.30 uur is er een informatieavond voor alle parochianen uit de R.K Parochies Santpoort/ Velserboek in de Naaldkerk ofwel OLVAB kerk. Tijdens deze avond zullen de parochianen geïnformeerd worden over de plannen die de Personele Unie (PU) heeft en wil voordragen aan de Bisschop. Dit voorstel gaat over 5 kerken, waarvan de OLVAB kerk er een is. Er zal een duidelijke uitleg komen hoe de PU tot dit besluit gekomen is met samenwerking met deze 5 parochies. Tijdens deze vergadering zal de Beheercommissie de toehoorders uitnodigen om mee te denken aan de toekomst van de Naaldkerk. Het bestuur bestaande uit David Hoogeboom, Simon van Veen en Nanda Ramakers wil iedereen uitnodigen die zich betrokken voelt bij deze parochie en kerk. Inloop vanaf 19.00 uur, de koffie/thee staat klaar. Adres Naaldkerk: Frans Netscherlaan 12, 2071 AZ Santpoort-Noord. (foto: aangeleverd)