Indrukkende inwijding verzamelgraf Duinhof

Zondag 27 november is het verzamelgraf waar de gestorvenen van het voormalige kerkhof naast de Engelmunduskerk opnieuw zijn begraven, ingezegend.

Na de kerkdienst in de Engelmundus kerk, was er gelegenheid tot koffiedrinken achter in de kerk. Daarna was om 12:30 een korte ceremonie op kerkhof Duinhof, hemelsbreed niet ver van de kerk vandaan.

Op een mooie plek midden in de natuur, is op het rooms-katholieke deel van de begraafplaats een mooi plateau aangelegd, waarop het kruis en een monument onthuld werden. Het kruis dat op het voormalige kerkhof stond is gerestaureerd en het monument is vormgegeven door middel van een marmeren boek met daarop de tekst ‘God kent al hun namen’.

Zo’n 150 mensen waren aanwezig en vetrokken in een processie vanaf de aula naar het grafplateau. Na de onthulling hebben Pastoor George en Diaken Ton het graf gezegend en ingewijd. Er werden twee bloemstukken gelegd, een namens de Engelmundus Parochie en een namens de nabestaanden.

Daarna werd  er een prachtig a capella  gezongen ‘Pie Jesu’ uitgevoerd. Na het voorlezen van een gedicht, was er gelegenheid voor de aanwezigen om bloemen te leggen. Tenslotte werd door een trompettist The Last Post gespeeld. Onder de grasmat zijn bollen gepland, zodat als deze straks in het voorjaar gaan bloeien, zij symbool staan voor het leven dat de voorouders aan hun nageslacht doorgegeven hebben voor een nieuw begin.

Na afloop konden de aanwezigen nog even napraten bij een kopje koffie en een drankje in de aula. De aanwezigen waren ronduit positief over de invulling van de details en het verloop van de ceremonie.