IJRB voldoet aan nieuwe criteria voor diplomazwemmen

De IJmuider Reddingsbrigade (IJRB) heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor de Nationale Zwemdiploma’s. 

Al jaren geeft de vereniging op vrijdagavond zwemles voor de nationale ABC-zwemdiploma’s. Het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ-NRZ) controleerde de IJRB op de kwaliteit van de examens.

Met de nieuwe kwaliteitseisen wordt er ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, zijn de instructeurs in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, zijn de instructeurs voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. De IJRB heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.

De licentie is al in september behaald, maar is vorige week officieel overhandigd aan de vrijwilligers van de Reddingsbrigade. Erik Willems, regio-adviseur en auditor van het NPZ, over de Licentie Zwem-ABC: ,,Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.”

De IJRB heeft als doel ‘het voorkomen van de verdrinkingsdood’. Dit doen zij door mensen op te leiden tot zwemmer, zwemmend redder en actief het strand van IJmuiden te bewaken. ,,De ABC-diploma’s zijn de eerste belangrijke stappen in dit proces”, vertelt bestuurslid Dennis Uijtendaal. ,,De basis voor elke zwemmer en redder. Na het ABC volgt de opleiding tot zwemmend redder en vervolgens tot Lifeguard om daadwerkelijk aan het werk te gaan op het strand.”

De IJmuider Reddingsbrigade geeft elke vrijdagavond zwemles in het zwembad De Heerenduinen. Tussen 18.00 uur en 19.30 uur starten meerdere lesuren voor het ABC-zwemmen, voor kinderen vanaf 5 jaar. Later op de avond wordt er ook nog lesgegeven voor het zwemmend redden. (foto: Ko van Leeuwen)