IJPOS-bedrijven presenteren zich in gids

Trots zijn op wie je bent en wat je doet. En vervolgens uitdragen waar je voor staat. Dat is wat IJmuiden Port Services (IJPOS) als samenwerkingsverband van een kleine veertig ondernemingen met haar nieuwe presentatiegids voor ogen heeft. En in de haven van IJmuiden hebben we nogal wat om trots op te zijn.

In de presentatiegids presenteren de maritieme-, offshore- en visserijbedrijven zich als interessante partner voor (grote) projecten en opdrachtgevers. Dankzij de diversiteit en samenwerking op slechts één vierkante kilometer bieden zij een one-stop-shop voor de visserij, scheepvaart, de offshore (energie)industrie en de windmolenparken: van visverwerking tot koelopslag, van hydraulische systemen tot sleepvaart, van onderwaterwerken tot elektronische installaties.

Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jack van der Hoek (D66) ontving het 1e exemplaar van de presentatiegids afgelopen vrijdag uit handen van IJPOS voorzitter Henk Wessel. Wethouder Arjen Verkaik (VVD) mocht het tweede exemplaar in ontvangst nemen. Van der Hoek gaf aan blij te zijn met zowel de samenwerking op de vierkante kilometer als de vele initiatieven op het gebied van Duurzaamheid in de haven. Hij roemde daarbij onder andere de initiatieven van de individuele ondernemers en het herstructureringsproject Middenhavengebied.

Sinds haar oprichting op 21 juni 2013 heeft IJPOS een aantal belangrijke doelstellingen op haar netvlies staan. Het actief leveren van een bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid voor de bedrijven in de haven van IJmuiden zijn daarvan de belangrijkste. Ook in 2017 organiseert IJPOS een aantal activiteiten voor haar leden en wordt tevens de website vernieuwd. IJPOS heeft daartoe de rol van verbinder en faciliteerder op zich genomen, waarbij het samenwerkingsverband zich inzet om de zichtbaarheid van de aangesloten leden, en daarmee die van de haven van IJmuiden, te vergroten.

De nieuwe presentatiegids is een vervolg op het succesvolle bidbook dat IJPOS begin 2015 uitgaf. Daarin presenteerden de bedrijven zich aan de bouwers van de nieuwe zeesluis. Voor veel leden is daar inmiddels een levendige handel uit voortgekomen.

Zie ook www.ijpos.nl.