Huurdersraad Woningbedrijf Velsen weer terug naar ‘normaal’

IJmuiden – Vorig najaar heeft de Huurdersraad Woningbedrijf Velsen haar jaarvergadering digitaal gehouden. Nu de coronabeperkingen zijn versoepeld, de anderhalvemetersamenleving is verlaten en het overgrote deel van de samenleving is gevaccineerd kan de jaarvergadering weer fysiek gehouden worden in zalencentrum Velserduin aan het Velserduinplein. De vergadering vindt plaats op woensdag 27 oktober om 19.30 uur.

Meld je aan door je eigen e-mailadres door te geven via e-mailadres info-secr@huurdersraad-wbvelsen.nl en je ontvangt enkele dagen voor de jaarvergadering de stukken. Naast de gebruikelijke zaken als jaarverslagen en dergelijke worden dit jaar ook de  prestatieafspraken voor de periode 2021/2022, de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Woningbedrijf Velsen en de gemeentelijke visie ‘Pont tot Park’ met de zienswijze van de wijkplatforms besproken. Je komt toch ook? Meld je tijdig aan!