Hoog rapportcijfer voor busvervoer Connexxion

De reizigers hebben het regionale busvervoer beoordeeld met een rapportcijfer 7.7. Daarmee scoort Connexxion, net als vorig jaar, hoger dan het landelijk gemiddelde van 7.6. Voor de OV-Klantenbarometer 2016 zijn ruim 82.000 reizigers in heel Nederland ondervraagd.

De waardering voor het busvervoer wordt uitgesproken op diverse items. Het algemene reizigers-oordeel op onder meer de aspecten reissnelheid, punctualiteit, klantvriendelijkheid en informatievoorziening ligt in dit gebied boven het landelijk gemiddelde. Samen met reisfrequentie zijn dit voor reizigers belangrijke kwaliteitsaspecten. Connexxion is er trots op, dat zij op al deze aspecten, binnen de concessie Haarlem IJmond, door de reizigers boven gemiddeld positief beoordeeld wordt.

Het door de reizigers in het openbaar vervoer meest genoemde verbeterpunt is de informatie bij vertragingen. Ten opzichte van vorig jaar is er binnen Haarlem IJmond ook op dit item een aanzienlijke verbetering opgetreden. Met een score van 6.0 ligt de beoordeling hiervan boven het landelijk gemiddelde van 5.7.

Verbetering van informatie bij vertragingen heeft de blijvende aandacht van Connexxion. Dat doen zij onder meer door de inzet van Reisinformanten. Zij informeren reizigers over onverwachte vertragingen en omleidingen. Via de (elektronische) DRIS-panelen op de halte, de Connexxion-app, de Connexxion website en Twitter. Voordeel voor de reiziger is dat hij niet alleen actuele reisinformatie krijgt maar ook direct interactief vragen kan stellen. Dat deze maatregelen effect hebben, zien we ook terug in de beoordeling. De score op het item informatie bij vertragingen is verder gestegen naar een 6.0 (landelijk 5.7).

Connexxion werkt continu, met haar opdrachtgever provincie Noord-Holland, aan verbetering van de dienstverlening. Zo zal dit jaar de StappOVer App geïntroduceerd worden. Met deze app, die automatisch herkent in welke bus de reiziger zich bevindt, ziet de reiziger op welke haltes er een overstap mogelijk is op een andere buslijn.

Met één klik kan de reiziger aangeven dat hij op een bepaalde bus wil overstappen. Als de aansluitende bus kan wachten verschijnt dat op het scherm, anders verschijnt de eerstvolgende overstaptijd. Voordeel voor de reiziger is dat hij eenvoudig zijn overstap kan regelen en dat de aansluitende bus (indien mogelijk) op hem wacht.

De OV-Klantenbarometer is het klanttevredenheidsonderzoek voor het regionaal openbaar vervoer. Het is een landelijk onderzoek naar de mening van reizigers in het stads- en steekvervoer. Het onderzoek wordt jaarlijks in de periode van eind oktober tot begin december gehouden. Zie ook www.ovklantenbarometer.nl. (foto: Friso Huizinga)