Hoge opbrengst KWF-collecteweek

In de week van 3 tot en met 9 september vond dit jaar weer de bekende collecteweek plaats van KWF Kankerbestrijding. Zo’n 300 vrijwilligers hebben in Velsen zowel huis-aan-huis als op straat gecollecteerd.

Voorzitter van KWF Kankerbestrijding afdeling Velsen, Fred van Dam, kon op de afsluitende bijeenkomst met de wijkhoofden de verheugende mededeling doen dat de collecte van 2017 het geweldige bedrag van 32.885,49 euro heeft opgeleverd.

Tijdens deze bijeenkomst werd tevens afscheid genomen van Wil Bonekamp die gedurende 28 jaar als wijkhoofd aan de organisatie van de collecteweek haar steentje heeft bijgedragen. Maar ook daarvoor was Wil al vele jaren actief als collectant in Santpoort-Noord.

Als dank voor de inzet gedurende al die jaren kreeg Wil, namens het bestuur, het bronzen beeldje ‘De oude man met armenbos’, dat symbool staat voor ondersteuning. Dit beeldje is een verkleinde uitgave van het gevelbeeld anno 1608 van het Frans Hals Museum.