Haags bezoek voor Technisch College Velsen

Maandag bracht de woordvoerster van onderwijs en jeugdzorg van de PvdA, mevrouw Ypma, een bezoek aan Technisch College Velsen en Nova College. Aanleiding voor dit bezoek is de vrees dat de toekomstige bekostiging van het technisch VMBO-onderwijs ontoereikend is.

Technisch onderwijs is gemiddeld duurder dan andere richtingen van onderwijs waarbij het niet alleen gaat om de inventaris zoals machines, houtbewerkingsapparatuur, speciale besturings- en computerapparatuur en in het geval van het Maririem College zelfs om een compleet opleidingsschip. Maar ook om extra kosten voor energie, ARBO-eisen en certificering van docenten.

Al eerder dit jaar had Nelie Groen, directeur van het Technisch College, de noodklok geluid over de, volgens haar, negatieve gevolgen voor het vernieuwde VMBO en de gevolgen voor het technisch onderwijs. In vervolg hierop heeft wethouder Ronald Vennik een brandbrief geschreven en daarin nogmaals gewezen op het kostenaspect en de negatieve gevolgen daarvan voor het VMBO-onderwijs.

Om deze reden kwam mevrouw Ypma op bezoek om persoonlijk te worden geïnformeerd over de standpunten van de aanwezige betrokkenen en ook om met eigen ogen te kunnen zien hoe en met welke middelen praktijkonderwijs in het Technisch College wordt gegeven.

Tijdens de rondleiding door de technieklokalen van het college toonde mevrouw Ypma zich zeer geïnteresseerd in de opleidingsprogramma’s en de opleidingsmogelijkheden. Maar ook de beweegredenen van de leerlingen om voor dit type onderwijs te kiezen hadden haar belangstelling.

Op die vraag kwam vaak een eensluidend antwoord: de combinatie van theorie en techniek waardoor de theorie aansluitend in de praktijk kan worden toegepast.

Nu maar hopen dat dit bezoek de zorgen van directeur Nelie Groen omtrent het kostenaspect kan wegnemen. (Joop Waijenberg)