Grotere drukte op veerpont, knelpunt Parkweg aangepakt

De veerdienst tussen Velsen-Noord en IJmuiden vervoert meer passagiers sinds de sluizenroute is afgesloten. Het aantal fietsers en bromfietsers op de veerpont is toegenomen, het aantal auto’s is zelfs verdubbeld. De toename leidt echter niet tot capaciteitsproblemen. Dit blijkt uit de eerste kwartaalrapportage van Rijkswaterstaat (RWS) over de effecten van de afsluiting.

Nadat in april van dit jaar vanuit de gemeenteraad vragen werden gesteld over het afsluiten van de sluizenroute voor al het verkeer, kwamen de gemeente Velsen en RWS overeen dat er elke drie maanden een rapportage wordt opgesteld om de effecten van de afsluiting in kaart te brengen.

De eerste rapportage is nu een feit en betreft de periode van half april tot en met half juli. Of de toename van de drukte op de veerpont geheel te verklaren is door de afsluiting van de sluizenroute, blijft de vraag. Immers, het is ook goed mogelijk dat een toename van het aantal fietsers en bromfietsers samen kan hangen met het gunstige weer. Ook kunnen de cijfers beïnvloed worden door een algehele stijging van het aantal verkeersbewegingen in de regio.

Er is ten noorden van het Noordzeekanaal meer autoverkeer van en naar de A22, maar tot extra filevorming heeft dit nog niet geleid. Aan de zuidkant is dat anders, daar vormt de Parkweg een knelpunt. Om filevorming daar tegen te gaan, is de groentijd van de verkeerslichten op de Parkweg voor het verkeer ‘IJmuiden uit’ opgehoogd.

Vanwege de mogelijke effecten op andere routes/rijrichtingen is het verder ophogen van de groentijden geen oplossing. Op drukke momenten blijft dus filevorming voorkomen. (foto: IJmond Bereikbaar)