‘Groeibriljant’ Brak! IJmuiden moet in 2021 klaar zijn

De gemeenteraad van Velsen krijgt deze week een interessant voorstel voorgeschoteld. Na twee jaar brainstormen blijkt er een gezonde financiële bodem te zijn voor kustinformatie- en informatiecentrum Brak! IJmuiden, dat gaat inhaken op het thema Klimaat. Wethouder Robert te Beest presenteerde woensdag de opzet.

,,Dit kan een landelijke primeur worden, want een klimaatcentrum is er nog niet in Nederland,” aldus Te Beest. ,,Zowel qua inhoud als gebouw kun je spreken van een groeibriljant. We willen nog voor eind 2018 beginnen met een eerste tijdelijke tentoonstelling op een voorlopige locatie nabij de Kennemerboulevard. Projectontwikkelaar Kondor Wessels wil het gebied rondom de Kennemerboulevard verder bebouwen. Daar komt Brak! IJmuiden dan met een horecabestemming en een inbreng van diverse partijen rondom het thema milieu en klimaat.”

,,De afgelopen twee jaar hebben wij met diverse bedrijven en organisaties, zoals Tata Steel en het KNMI, maar ook met de Waterschappen overlegd over de invulling”, vervolgt Te Beest. ,,Daaruit bleek dat ons eerste idee, een educatief centrum voor natuur en milieu, verdiept moest worden. Het KNMI kan veel feiten aanleveren over klimaatverandering. Maar het moet een positief verhaal worden. Beleven, voelen en doen, interessant voor kinderen maar ook voor professionals. Met ondersteuning van de Waterschappen, het KNMI en een IJmuidens bedrijf als Imares dat daadwerkelijk uitvindingen doet op het gebied van milieu en klimaat, kunnen wij hier een zeer innovatief centrum neerzetten.”

Te Beest: ,,Een museum is een te klassieke naam voor Brak! IJmuiden, want er zullen ook andere dingen gebeuren. Tentoonstellingen, conferenties, horeca, het is allemaal mogelijk. Een bijzondere rol is weggelegd voor het Pieter Vermeulen Museum. Omdat Brak! IJmuiden in stappen zal worden ontwikkeld, ook vanwege de diverse inbreng van meerdere partners, zal het PVM nog niet compleet verhuizen. Het aanbod is om tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van milieu- en natuureducatie van PVM in te kopen. Wij willen niet dat het gedachtegoed van Pieter Vermeulen verloren gaat. Het PVM kan daarom nog op de huidige locatie blijven. Zij betalen daar voorlopig geen huur. Maar wel moeten zij genoegen nemen met een kleiner aandeel subsidie. In drie jaar wordt dat afgebouwd van 170.000 euro naar 110.000 euro in 2020.”

Kwartiermaker Maarten de Wolff: ,,Als prototype is Brak! IJmuiden al een succes, nu gaan wij werken aan de realisering. Eerst moet de gemeenteraad akkoord gaan met het voorstel en de invulling van Brak. Er is al 100.000 euro bestemd voor een voorlopig Brak!. Dus kunnen we de 2,9 miljoen euro die al was gereserveerd nog even in de ijskast laten staan. De eerste stap is het oprichten van een stichting, pas daarna kunnen we de intentie-overeenkomsten die er zijn omzetten in samenwerkingsovereenkomsten. Nu is uitgerekend dat er voor beide concept-ideeën, 1000 vierkante meter met een brasserie of 1400 vierkante meter met een restaurant, een gezonde financiële basis is, kunnen we verder.”

Ook de ideeën voor de bouw van Brak! zijn bijzonder. Niet eerst een tekening en dan bouwen, maar eerst gerecycled of natuurlijk bouwmateriaal verzamelen en met die input gaan bouwen. ,,Wie zegt dat er daar energie-aansluitingen nodig zijn?”, vraagt wethouder Te Beest zich hardop af. ,,Brak zal bewijzen dat het ook anders kan. We praten al met Natuurmonumenten over boomstammen die zij hebben en met HVC over restmateriaal waar mee te werken is. En uit de gebleken interesse kunnen wij ervan uitgaan dat diverse organisaties zullen aanhaken. Als alles volgens schema verloopt kan een permanent Brak! IJmuiden in augustus 2021 klaar zijn.” (Karin Dekkers, foto: Brak! IJmuiden)