GGD peilt gezondheid inwoners Kennemerland

Regio – Op 10 september ontving een grote groep inwoners in de regio Kennemerland een uitnodiging om mee te doen met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Dit is een groot vragenlijstonderzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheid en leefgewoonten van inwoners vanaf 18 jaar. Het onderzoek vindt één keer in de vier jaar plaats.

Inwoners kunnen mee doen met het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. Dat kan via internet of op papier. In de vragenlijst staan vragen over hun gezondheid, wat ze doen en hoe ze zich voelen. De vragen gaan bijvoorbeeld over hoeveel ze bewegen, of ze mantelzorg geven en in hoeverre ze zich eenzaam voelen. Ook willen de onderzoekers weten in hoeverre de coronacrisis van invloed is op hun gezondheid en leefgewoonten.

De Gezondheidsmeter staat ook wel als Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen bekend. Sinds 2012 voeren alle GGD’en in Nederland dit onderzoek tegelijkertijd uit. De GGD’en werken daarbij samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Door de samenwerking geeft het onderzoek inzicht in de gezondheidssituatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit maakt het mogelijk om de situatie in regio Kennemerland te vergelijken met die in andere regio’s en heel Nederland.

Afspiegeling van de inwoners

Niet alle inwoners krijgen een brief. In de regio Kennemerland ontvangen ruim 55.000 mensen van 18 jaar en ouder een uitnodiging om mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de inwoners in de regio Kennemerland. Meedoen is vrijwillig. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidssituatie in de regio en het land, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen die een brief krijgen mee doen met het onderzoek.

Op basis van de resultaten kunnen gemeenten en GGD’en kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Zoals activiteiten om bewegen te stimuleren of om eenzaamheid tegen te gaan. De GGD maakt de resultaten van het onderzoek aan het einde van de zomer van 2021 via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl bekend. (Afbeelding: Gerd Altmann)