Gemeenten verlengen samenwerking met HVC

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen verlengen het contract met HVC.

Dit betekent dat HVC ook de komende jaren het afval van inwoners uit deze gemeenten inzamelt en verwerkt. Daarnaast voert HVC nog een aantal andere taken uit voor de gemeenten, zoals gladheidsbestrijding, het vegen van de straat en beheren van prullenbakken in de openbare ruimte. Ook wordt HVC door de gemeenten ingeschakeld voor plaagdierbestrijding.

Voor inwoners verandert er niets; HVC blijft het afval inzamelen. Inwoners kunnen nog steeds de inzamelkalender op www.hvcgroep.nl gebruiken, of gebruik maken van de gratis HVC-app, om te kijken op welke dag het afval bij hun in de straat wordt ingezameld. Ook het telefoonnummer van de klantenservice blijft hetzelfde.

In het verleden organiseerden de gemeenten zelf de afvalinzameling en de andere taken. Tien jaar geleden besloten de gemeenten hiervoor de samenwerking met HVC aan te gaan. Deze contractperiode loopt nu af. Afgelopen periode zijn opnieuw afspraken gemaakt en hebben de gemeenten besloten om een nieuw contract aan te gaan voor acht jaar met steeds de mogelijkheid van verlenging met vier jaar. Na de eerste vier jaar volgt er een evaluatie.

Het nieuwe contract biedt meer mogelijkheden om in te spelen op ontwikkelingen in de afvalbranche. De gemeenten staan met het nieuwe contract samen met HVC voor de uitdaging om zoveel mogelijk waardevolle materialen uit afval te behouden. Deze materialen zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Ook de komende jaren zetten gemeenten en HVC zich in om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken hun afval goed te scheiden tegen verantwoorde kosten en een zo groot mogelijk milieurendement. (foto: HVC)