Gemeente draait afsluiting Notenboomplein terug

IJmuiden – Er lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen aan het tumult rond de afsluiting van het Notenboomplein voor automobilisten. Vorige week sloot de gemeente Velsen het plein af met behulp van boomstammen en paaltjes, zodat er niet meer geparkeerd kon worden. Diverse omstanders reageerden furieus op de afsluiting, omdat ze hun auto’s vrijwel nergens meer kwijt konden. Een dag nadat deze krant bij de gemeente om opheldering vroeg, is de maatregel weer ongedaan gemaakt.

Het betreffende terrein is eigendom van Zorgbalans en staat op de nominatie om bebouwd te gaan worden. Tot die tijd ligt het braak en wordt het door omwonenden gebruikt als parkeerterrein. Hoewel het formeel geen parkeerterrein is, wordt die situatie door Zorgbalans gedoogd. Vorige week kwam daar abrupt een einde aan, nadat het terrein eerst met behulp van dranghekken en later met boomstammen werd afgesloten. Zorgbalans ontving diverse telefoontjes van verontruste inwoners, maar had geen opdracht voor de afsluiting gegeven. Het bleek te gaan om een maatregel waartoe de gemeente zelf had besloten uit oogpunt voor veiligheid.

Gevaarlijke situaties

Omdat de gecreëerde in- en uitrit van het parkeerterrein soms door geparkeerde auto’s werd geblokkeerd, gebeurde het regelmatig dat automobilisten het trottoir van de Zeeweg gebruikten om het terrein te verlaten. Dat leverde gevaarlijke situaties op, om die reden greep de gemeente in. Men verzuimde daarbij echter om de omwonenden vooraf in te lichten. Evenmin werd Zorgbalans geïnformeerd over de maatregel. ,,Dat had uiteraard wel moeten gebeuren en we begrijpen dat de afsluiting daarom vragen en verbazing oproept’’, reageert de gemeente Velsen.

Burenruzie

Via het platform Slim Melden kunnen inwoners melding doen van problemen in de openbare ruimte. Langs deze weg werd door een aantal omwonenden van het Notenboomplein kritiek geleverd op de afsluiting. Daarbij trokken voor- en tegenstanders van de maatregel fel tegen elkaar van leer en werden over en weer kwetsende opmerkingen in de commentaarregels geplaatst. Het had inmiddels meer weg van een ordinaire burenruzie dan van constructief meedenken over het ontstane probleem. De kwalijke reacties zijn inmiddels door de gemeente verwijderd.

Bushalte

Een bewoner van de Zeeweg vertelt dat hij twee jaar geleden al het voorstel deed om de bushaltes ter hoogte van het Notenboomplein aan te passen. ,,Als ze de haltehavens weghalen en de bus op de rijbaan laten stoppen, kunnen op die plekken nieuwe parkeervakken worden aangelegd.’’ Hij wordt op zijn wenken bediend, want navraag bij de gemeente leert ons dat die maatregel inderdaad op de planning staat. Bij het gepland groot onderhoud, dat in de loop van dit jaar zal plaatsvinden, zullen de haltehavens voor de bus verwijderd worden.

Parkeerdruk

De vraag is natuurlijk vooral hoe het werkelijk gesteld is met de parkeerdruk in de wijk. Een bewoner toont een brief van de gemeente Velsen, die weliswaar niet in directe zin over de parkeerproblematiek gaat, maar waarin die wel zijdelings wordt aangestipt. Hierin wordt een nachtelijke parkeerbezetting van 137% genoemd.  Er staan dus in de nacht veel meer auto’s in deze wijk dan er formeel parkeerplaatsen zijn. Om die reden worden auto’s her en der op trottoirs geparkeerd en wordt gretig gebruik gemaakt van het Notenboomplein als geïmproviseerde parkeerplaats.

De gemeente liet zelf op 12 november 2020 nachtelijke parkeertellingen uitvoeren in deze omgeving. Toen waren aan de Zeeweg, tussen huisnummer 167 en 227, 32 van de 34 plaatsen bezet en stonden 16 auto’s geparkeerd op het veld. Aan de Appelboomstraat, tussen de Zeeweg en de hoek ter hoogte van huisnummer 43, waren van de 45 parkeerplaatsen 43 plaatsen bezet. Aan het Krentenboomhof waren van de 127 parkeerplaatsen nog 23 plaatsen vrij. Die locatie bevindt zich op loopafstand van het Notenboomplein en wordt door de gemeente Velsen genoemd als goed alternatief, omdat hier doorgaans voldoende plaatsen vrij zouden zijn.

Wijkplatform

Dat de parkeerdruk in dit gebied een heet hangijzer is, bevestigt ook Lilian Schenk, de voorzitter van het Wijkplatform IJmuiden-Zuid, waar deze locatie onder valt. ,,De parkeerdruk in het gebied staat in vrijwel elke vergadering van ons Wijkplatform op de agenda. Vorige week is het onderwerp nog uitgebreid aan bod geweest.’’ Ze wijst erop dat in de gebiedsvisie ‘Van pont tot park’ wordt gesproken over de mogelijkheid om op diverse locaties parkeergarages te realiseren. Voorlopig mag er in elk geval weer op het Notenboomplein geparkeerd worden. ,,Dit blijft een tijdelijke situatie die de gemeente gedoogt totdat er een afdoende oplossing is voor de parkeerdruk of totdat de eigenaar van het terrein, Zorgbalans, dit stuk gaat ontwikkelen.’’ De gemeente wil in overleg gaan met bewoners en wijkplatform om de parkeerdruk te bespreken. (Foto: Jeroen van Duijn)