Gemeente doet onderzoek naar veiligheid van vrouwen in Velsen

Burgemeester Frank Dales heeft woensdag het startschot gegeven voor het project Safe Streets. Door het ondertekenen van een intentieverklaring spreekt hij uit dat de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte in Velsen zo veel mogelijk gewaarborgd moet zijn.

Op 1 november is een online enquête over dit onderwerp gestart. Alle vrouwen uit Velsen worden opgeroepen om deze in te vullen via de Facebook-pagina of website van de gemeente.

Vrouwen moeten zich altijd en overal veilig voelen op straat. Wat zij ook dragen, hoe zij zich ook gedragen, waar zij ook heen gaan, op welke tijd van de dag dan ook. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral jonge vrouwen kunnen zich onveilig voelen. Seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting op straat is een serieus probleem.

UN Women Nationaal Comité Nederland onderneemt actie tegen onveiligheid op straat met het project Safe Streets. In Velsen is dit opgepikt door de gemeenteraad, en eerder dit jaar heeft de raad een motie aangenomen om ook in Velsen met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Het is bekend als er bij de politie aangifte gedaan wordt van seksuele misdrijven. Maar daarbuiten is eigenlijk niet bekend of en in welke mate seksuele intimidatie in Velsen voorkomt. Dit omdat vrouwen hierover vaak niet willen of durven praten. Met deze enquête wil de gemeente het gesprek starten. De enquête is anoniem.

In de enquête wordt ook gevraagd of je samen met andere vrouwen over dit thema wilt praten. Je wordt dan uitgenodigd om plaats te nemen in een (tijdelijke) werkgroep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar oplossingen voor de knelpunten, die onder andere uit de enquête naar voren komen.

Op de foto staan vanaf links Åsa Ekvall (UN-Women-Nederland), Teresa Marcos (ex-raadslid en initiatiefnemer in Velsen), burgemeester Frank Dales, Marije Cornelissen (UN-Women Nederland) en Bernadette Vieverich (UN-Women Nederland). (foto: Reinder Weidijk)