Explosievenopsporing Sluiseiland van start

Het explosieven-opsporingsbedrijf KWS OCE is gestart met opsporingsactiviteiten op het zuidelijke Sluisleiland. Deze werkzaamheden duren tot mei 2016.

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe zeesluis zijn in volle gang. De komende jaren werkt het aannemersconsortium OpenIJ aan de nieuwe sluis, die 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep zal worden. De zeesluis wordt hiermee de grootste van de wereld. OpenIJ doet dit in opdracht van Rijkswaterstaat.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het sluizencomplex en omgeving regelmatig doelwit geweest van bombardementen. Historisch onderzoek toont dit ook aan. Aannemersconsortium OpenIJ heeft specialistische bedrijf KWS OCE ingehuurd om de explosieven op land op te sporen.

Voor opsporing van niet gesprongen explosieven op en in het water is T&A Survey ingeschakeld. Dit is een standaardprocedure. De verwachting is dat er niet gesprongen explosieven worden gevonden.

Voordat de werkzaamheden voor de nieuwe zeesluis daadwerkelijk kunnen starten, moet het sluizencomplex eerst worden vrijgegeven op de aanwezigheid van achtergebleven munitie op en in de bodem van het Noordzeekanaal. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (vroeger de Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van veilig werken.

De gemeente Velsen houdt toezicht op de openbare veiligheid – de veiligheid van alle andere mensen, flora en fauna en gebouwen in de buurt van het Sluiseiland.

Treft het opsporingsbedrijf munitie aan, dan slaat zij deze tijdelijk op in een speciale container. Het gaat hier om klein materiaal. Deze container staat op het afgesloten werkterrein en is omsloten met hekken. Op gezette tijden leegt de Explosieve Opruimingsdienst Defensie de container.

Mochten er grotere bommen worden aangetroffen dan treedt het veiligheidsplan in werking. Volgens dit plan worden deze niet gesprongen explosieven op een veilige plaats vernietigd. (foto: Rijkswaterstaat)