Eerste stap gezet voor vergroening gebied rond Pontweg

Velsen-Noord – Het zal nog wel even duren voordat we de Pontweg als groene oase kunnen beschouwen, maar de eerste aanzet daartoe is vorige week wel gegeven. Wethouder Sebastian Dinjens plantte woensdag samen met Manon Raats, stakeholdermanager bij TenneT, de eerste boom van een flinke reeks, die de weg een groener karakter moet geven. De netwerkbeheerder is bij het project betrokken omdat een deel van de nieuwe aanplant is bedoeld ter compensatie van de bomenkap aan de Zeestraat in Wijk aan Zee. Die kap was nodig voor het aanleggen van een nieuw transformatorstation.

Door Raimond Bos

De eerste boom die – aan de oostzijde van de Pontweg – de grond in ging, is een moseik, ook wel bekend onder de Latijnse naam quercus cerris. Geen toevallige keuze, want dit type boom is goed bestand tegen (zee)wind en heeft bovendien nauwelijks last van ziekten of aantastingen. In dezelfde groenstrook langs de Pontweg zijn ook zwarte berken en populieren geplant. Aan de westzijde verschenen de compensatiebomen, te weten drie verschillende soorten iepen. In de loop der jaren zijn in de regio heel wat iepen gekapt omdat ze waren aangetast door de gevreesde iepziekte. Is men niet bang dat dit opnieuw zal gebeuren? Maikel Plug, projectvoorbereider groen bij de gemeente Velsen, heeft het antwoord: ,,Deze bomen zijn resistent voor de iepziekte, omdat de iepenspintkever deze soorten minder smakelijk vindt dan de iepen die wel sterven door iepziekte. Die kever draagt namelijk de schimmels van besmette bomen met zich mee.’’ De gemeente nam geen halve maatregelen om de nieuwe aanplant goed te laten gedijen. Eerst werd de grond verbeterd en vervolgens zijn wortelschermen geplaatst. Die moeten ervoor zorgen dat de kabels en leidingen langs de weg in de toekomst niet aangetast worden door de boomwortels.

Compensatie

Met het planten van de iepen voldoet netwerkbeheerder TenneT aan de compensatieverplichting in het kader van de Wet natuurbescherming. In 2019 werd bij Wijk aan Zee een stuk bos gekapt, zodat daar een transformatorstation kon worden aangelegd. Dit was nodig voor het aansluiten van de nieuwe windparken voor de kust op het elektriciteitsnet. Overigens heeft de gemeente Velsen zelf ook nog eens 4.500 boompjes besteld om ten oosten van de Pontweg de groene buffer richting het industriegebied te versterken. Daar komen ook nog eens 1.000 zaailingen bij, die onlangs door vrijwilligers uit park Wijkeroog werden gered. Al met al ontstaat hierdoor uiteindelijk een mooi groengebied, dat over een jaar of tien deze omgeving een heel andere aanblik zal bieden. (Foto: Bos Media Services)