Eenzaamheid onder volwassenen toegenomen

Regio – De eenzaamheid onder volwassen inwoners van de regio Kennemerland is de laatste vier jaar toegenomen. In 2016 voelde 39% zich eenzaam, in 2020 was dat gegroeid naar 45%. Bij 65-plussers bleef eenzaamheid ongeveer gelijk met 49%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Gezondheidsmeter 2020’ van GGD Kennemerland, dat elke vier jaar uitgevoerd wordt onder inwoners van 18 jaar en ouder.

De Gezondheidsmeter 2020 is een breed landelijk onderzoek van GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS. In opdracht van de gemeenten monitort de GGD periodiek de gezondheid van de bevolking en signaleert de GGD waar verbetering mogelijk is. In het najaar van 2020 deden ruim 18.600 inwoners van onze regio mee met dit vragenlijstonderzoek. De GGD en de gemeenten gaan in gesprek over de cijfers om te kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten hierbij.

Overgewicht blijft te hoog

In de regio Kennemerland sport 56% wekelijks en voldoet 57% aan de beweegrichtlijn, in 2016 was dat nog 53%. Er wordt in de regio meer gesport en bewogen dan gemiddeld in Nederland (respectievelijk 51% en 50%), maar op het gebied van voeding en overgewicht is nog winst te behalen. Een minderheid van de inwoners eet genoeg groente en fruit en drinkt voldoende water. Daarnaast heeft bijna de helft van de inwoners overgewicht; 34% matig en 13% ernstig overgewicht.

Mentale gezondheid onder druk

Met de meeste inwoners gaat het over het algemeen goed. Zo ervaart 81% zijn gezondheid als goed of zeer goed en voelt 79% zich gelukkig. Daarnaast heeft 92% voldoende regie op eigen leven. Toch ervaren met name de 18 t/m 64-jarigen mentale druk. Op de vraag hoe hun psychische gesteldheid is veranderd door de coronacrisis, zegt 29% van alle 18 t/m 64-jarigen meer stress te ervaren, 21% voelt zich angstiger en 15% voelt zich depressiever.

Meer resultaten

Deze en meer onderzoeksgegevens zijn in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl te vinden. (Foto Daniel Reche via Pixabay)