‘Economie groeit, maar scherpte blijft geboden’

Het gaat de IJmond in economisch opzicht voor de wind, maar dat betekent niet dat ondernemers achterover kunnen leunen. De fusieperikelen bij Tata Steel, het opleiden van voldoende technisch personeel, de naderende Brexit en de bereikbaarheid zijn ‘belangrijke uitdagingen’ die de regio dit jaar in zijn greep houden. Dat zei OV IJmond-voorzitter zondag tijdens het Nieuwjaarsgala op Landgoed Duin & Kruidberg.

,,Net als de rest van Nederland groeit de economie, maar bij ons gaat dat net iets harder dan in andere regio’s’’, aldus Van der Scheer. ,,De havens, de visserij, de windenergie, het toerisme en andere sectoren zijn volop in beweging. En wat dacht u van de maakindustrie? Op tal van plekken wordt geïnvesteerd, geïnnoveerd en samen opgetrokken.”

,,Maar wij zien ook belangrijke uitdagingen. Het doet ons goed dat veel van deze zaken samen worden opgepakt. Door het bedrijfsleven onderling, maar ook door bedrijven en de overheid. Het leggen van verbindingen is cruciaal voor een krachtige IJmond. Wij leveren daar graag een bijdrage aan door te participeren in tal van overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Niet alleen in de IJmond, maar ook daarbuiten.’’

De ondernemersvereniging blijft groot voorstander van één IJmond-gemeente. Van der Scheer: ,,Kijk maar eens wat er om ons heen gebeurt. In 2007 waren er in Nederland nog 443 gemeenten, nu zijn dat er nog maar 380. Laten we vooral zorgen dat we de boot niet missen.’’

De voorzitter pleitte ook voor één IJmond-haven. ,,Dat zou een enorme winst betekenen omdat er dan één krachtige partner in ons deel van het Noordzeekanaalgebied ontstaat. Met het oog op recente ontwikkelingen in Amsterdam lijkt mij dit geen overbodige luxe. Wij hebben begrip voor de woningbouw opgave waar de regio voor staat, maar die mag niet ten koste gaan van havengebonden activiteiten.’’

OV IJmond roept op tot de oprichting van een omgevingstafel waar bedrijven en overheden elkaar ontmoeten om ruimtelijke en milieutechnische zaken te bespreken. Daarnaast heeft de ondernemersvereniging eind vorig jaar het initiatief genomen om de eerstvolgende conferentie van Flows of Food van de Foodcouncil MRA naar IJmuiden te halen.

Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) noemde de IJmond in zijn toespraak ‘misschien wel de meest bijzondere regio van de provincie Noord-Holland’. ,,Hier worden maakindustrie, visserij en offshore-activiteiten gecombineerd met tuinbouw, natuurgebieden en Noordzeestrand. Een dynamische combinatie die om sterke visies en een hoop lef vraagt van zowel ondernemers als bestuurders.’’

En over de visserijsector: ,,De in IJmuiden aan land gebrachte vis wordt steeds meer gewaardeerd als streekproduct. De oprichting van een Food Council biedt grote kansen voor de afzet van producten uit de land- en tuinbouw, maar ook voor vis. Het Flows of Food-evenement, waar Ton van der Scheer al over sprak, lijkt mij een uitstekende manier om vis nog steviger op de Hollandse menukaart te krijgen.’’ (foto: Rabobank IJmond)