Duurzaam Spaarnwoude lanceert interactieve website

Het programma Duurzaam Spaarnwoude heeft de website www.duurzaamspaarnwoude.nl live gezet.

Op de website is informatie te vinden over de belangrijkste zaken van het programma, zoals de verkenning beeldkwaliteit. Op vele plaatsen kunnen bezoekers van de website reageren op de plannen door middel van een reactieformulier.

Het recreatieschap wil met de website de discussie ondersteunen die zij met de verschillende belanghebbenden in het gebied voert. Eerder dit jaar startte een ronde gebiedsateliers met belanghebbenden van de deelgebieden van het oude recreatiegebied Spaarnwoude.

Het recreatieschap nodigt belanghebbenden of vertegenwoordigende organisaties hiervoor uit. Met de website kan iedereen reageren op de plannen van het schap.

In 2014 is het programma Duurzaam Spaarnwoude gestart met als doel om het mooie recreatiegebied Spaarnwoude financieel duurzaam te beheren.

Met de maatregelen uit dit programma brengt het recreatieschap de uitgaven en inkomsten van het recreatiegebied Spaarnwoude in balans.