De Zefier is Gezonde School

De Zefier heeft het vignet Gezonde School behaald. Met dit vignet laat de basisschool zien dat het voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Zefier voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en Sport. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: alle gymlessen worden gegeven door de vakleerkracht, na schooltijd de mogelijkheid om deel te nemen aan de Sportmix, een prachtig beweegplein, de Daily Mile, deelname aan sporttoernooien en door het jaar heen een aanbod van diverse clinics van sportverenigingen uit de regio. Er wordt ingezet op een laagdrempelig aanbod dat ervoor zorgt dat alle leerlingen breed kennis maken met diverse sporten en bewegingsvormen.

Op school wordt tevens aandacht besteed aan gezonde voeding, dus het volgende speerpunt wordt het behalen van dit themacertificaat.

Directeur Manja Dobbe en sportdocent Jordy Huider van basisschool De Zefier zijn trots om een Gezonde School te zijn. ,,Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen al vanaf het beweegplein zien dat onze school een gezonde school is!’’

Zie ook www.gezondeschool.nl.