‘Controles vuurwerkverkooppunten betalen zich uit’

In de dagen voorafgaand aan oud & nieuw wordt op diverse plaatsen vuurwerk verkocht. Om te zorgen dat dit vuurwerk veilig wordt opgeslagen, controleert Omgevingsdienst IJmond jaarlijks 43 bedrijven. In totaal ligt er tijdens de verkoopdagen en enkele weken daarvoor tussen de 250 en 300 ton vuurwerk.

Omgevingsdienst IJmond controleert de vuurwerkverkooppunten al meer dan tien jaar intensief. Het naleefgedrag in de regio is over het algemeen goed. De ervaring leert daarnaast dat vrijwel alle bedrijven bekend zijn met de eisen uit het Vuurwerkbesluit. De laatste jaren wordt daarom steeds meer ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Elk jaar worden vuurwerkverkooppunten verzocht om de zelfchecklist in te vullen en de diverse, verplichte documenten toe te sturen. De zelfcheck en documenten hebben betrekking op onder meer gedrag, onderhoud en de keuring van de bewaarplaatsen, de brandbestrijdingsinstallatie, de sprinkler en brandmeldinstallatie. Door deze checklist in te vullen, kan een ondernemer direct zien of zijn bedrijf voldoet aan de artikelen en voorschriften uit het Vuurwerkbesluit en of hij dus klaar is voor het vuurwerkseizoen.

Afgelopen weken vulden 25 van de 43 bedrijven de zelfchecklist in. In totaal 30 bedrijven overlegden daarnaast, binnen de gestelde termijn, alle benodigde documenten. Vier bedrijven deden dat gedeeltelijk. In 2015 reageerden er nog 16 bedrijven binnen de gestelde termijn. Daarmee betaalt deze succesvolle werkwijze zich dit jaar nog meer uit.

De werkwijze sluit aan bij de wens vanuit het VNO-NCW, het MKB-Nederland en het LTO Nederland om te komen tot een beter, slimmer en efficiënter toezicht. Ook draagt Omgevingsdienst IJmond met deze werkwijze bij aan het streven van het kabinet naar minder toezichtlasten en meer gebruik van moderne ICT-middelen.

Bij de bedrijven die de verplichte documenten na het eerste verzoek niet hebben overgelegd zal Omgevingsdienst IJmond deze documenten vorderen middels een vooraankondiging last onder dwangsom. Bij bedrijven waarbij vorig jaar ook moest worden gevorderd zal het bedrag van de last onder dwangsom worden verdubbeld. Deze strengere wijze van handhaven moet eraan bijdragen dat bedrijven hun eigen verantwoording nemen ten aanzien van hun bedrijfsvoering.

Door de aanpak met de zelfchecklist, controleert Omgevingsdienst IJmond vuurwerkverkooppunten in het voorseizoen nog slechts steekproefsgewijs. Bedrijven die in het verleden hebben aangetoond dat de naleving van de geldende regelgeving blijvend is geborgd, zijn op deze wijze minder tijd kwijt aan toezicht en handhaving.

Bij bedrijven waar herhaald moeten worden gewaarschuwd, zal eerder en strenger worden opgetreden in geval van overtredingen. Een aanpak waar ondernemers positief op reageren. Een ander voordeel van deze aanpak is dat het ondernemers een forse tijdsbesparing oplevert.

Gedurende de verkoopdagen worden alle bedrijven, net als voorgaande jaren, intensief gecontroleerd. Na de verkoopdagen volgen administratieve handelingen. Zo wordt er bijvoorbeeld nagegaan hoeveel vuurwerk er is verkocht en wat er nog ligt opgeslagen.