Collecte voor jubilerende zwerfkattenopvang

Deze week lopen vrijwilligers van de stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden van deur tot deur om te collecteren. De stichting bestaat 12,5 jaar en wil dat zo onder de aandacht brengen. Want hulp blijft nog altijd nodig.

Van oudsher leven er zwerfkatten in de IJmuidense haven. Verwilderde katten die leefden van visafval en daar hun jongen opvoedden. Er ontstonden groepjes die het in de loop der tijd steeds zwaarder kregen. De milieuregels veranderden en er bleef voor de havenkatten steeds minder over. En door toenemende bouwwerkzaamheden werd het leefgebied steeds kleiner.

Gelukkig zijn er sinds de jaren ’80 dierenvrienden actief die de katten een helpende hand bieden. Zij haalden alle sociale katten van straat en wisten daar nieuwe baasjes voor te vinden. Honderden katten en kittens zijn inmiddels gered en kregen een goed thuis.  Maar niet alle zwerfkatten zijn hiervoor geschikt.

,,In 2004 hebben we de stichting Zwerfkatten havengebied IJmuiden opgericht, omdat veel verwilderde zwerfkatten tussen wal en schip vielen”, legt één van de vrijwilligers uit. ,,Zij waren te verwilderd om bij mensen in huis te leven, maar konden ook zichzelf niet redden op straat. Inmiddels zijn alle zwerfkatten in de haven gecastreerd. We hebben schuilhokken geplaatst waar dagelijks eten in wordt gezet. Zo kunnen we goed monitoren of de katten gezond zijn en of er nieuwe zwervers tussen zitten.”

Nieuwe zwervertjes,  en zieke en gewonde worden gevangen en overgebracht naar onze opvang in Velsen-Noord. Ook andere onplaatsbare katten vinden hier een veilige haven. ,,Onze vrijwilligers zijn gespecialiseerd in de omgang met zeer schuwe, verwilderde en onzindelijke katten die nergens kans maken op een permanent, liefdevol thuis. Er zijn veel te weinig opvangcentra voor dit soort katten. De zwerfkatten in de haven zullen uiteindelijk uitsterven, maar juist de opvang van kansloze katten neemt een steeds prominentere plaats in. We verzorgen er dagelijks 150.”

Heeft u de collectant gemist? Een bijdrage overmaken kan ook: NL85INGB0004761772 t.n.v. St. Zwerfkatten IJmuiden.