Buurtgezinnen.nl in Velsen, Beverwijk en Heemskerk

Buurtgezinnen.nl  zoekt steungezinnen in uw buurt. Deze steungezinnen helpen overbelaste gezinnen die hulp nodig hebben bij de opvoeding van de kinderen in dat gezin. Per oktober van dit jaar gaat Buurtgezinnen.nl  in Velsen, Beverwijk en Heemskerk van start.

Stichting Buurtgezinnen.nl is een nieuwe landelijke speler in het sociale domein, die in opdracht van gemeenten een  steungezin in de buurt zoekt.  Zo kunnen kinderen veilig, gezond en kansrijk opgroeien in hun eigen gezin. De intentie is dat door deze preventieve aanpak een bijdrage geleverd wordt aan het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen.

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders, die graag een ander helpen. Zij gaan het vraaggezin ontlasten door te ondersteunen bij de opvoeding.

Het vraaggezin en steungezin maken onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen afspraken over de inhoud van deze ondersteuning. Die ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook een vaste dag in de week naar school of het kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of meedenken over de schoolkeuze.

Buurtgezinnen.nl is nog op zoek naar 2 lokale coördinatoren. Deze mensen gaan voor Velsen, Heemskerk en Beverwijk met deze uitdagende klus aan de slag.

Meer informatie zoals aanmelding als steungezin of vraaggezin en over de vacatures van lokale coördinatoren is te vinden op https://www.buurtgezinnen.nl/ of op Facebook. (foto: Bigstock)