Bosbeekschool kleurt kakelbont

Santpoort – Als afsluiting van het kunstproject De Wonderslang, met werken in de stijl van de COBRA richting, hield de Bosbeekschool vorige week donderdag een kleurrijke expositie met alle kunstwerken van de leerlingen. Een maand lang hebben de leerlingen, onder leiding van docent beeldende vorming Inger van der Made, gewerkt aan het kunstproject.

Iedere klas had diverse creaties gemaakt in de stijl van verschillende kunstenaars zoals bijvoorbeeld Corneille en Karel Appel. Zo waren er schilderijen met felgekleurde fantasiedieren, maar ook beschilderde houten kunstwerken. Als rode draad kronkelde er een slang, gemaakt van beschilderde en beplakte schoenendozen, door het hele schoolgebouw. Het was een kleurrijk geheel en de vele bezoekers waanden zich in een museum. De kleine kunstenaars vertelden vol trots en enthousiasme over hun eigen werken.

De Bosbeekschool is een cultuurschool, hetgeen inhoudt dat er extra aandacht is voor cultuureducatie op school. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld muzieklessen, beeldende kunst en dramalessen door vakdocenten, maar ook om erfgoededucatie. Zo maakt iedere groep elk jaar kennis met een van de culturele erfgoedinstellingen in de regio (Ruïne van Brederode, Zandhaas, Beeckestijn, Bunkermuseum). Ook biedt de Bosbeekschool na schooltijd ruimte voor leerlingen die hun talenten verder willen ontwikkelen. Zo is er een Kunstklas voor leerlingen die zich verder willen bekwamen in tekentechnieken. Deze lessen worden verzorgd door KunstForm. En sinds kort wordt er vioolles gegeven door een beroeps violist. Deze leerlingen zullen zich presenteren tijdens een koffieconcert op zondagochtend op school. Naast deze vaste activiteiten in het jaarprogramma is er eenmaal per jaar een kunstproject rondom een thema. Dit jaar was dat het zeer geslaagde COBRA kunstproject. (foto: aangeleverd)