Bewoners Zee- en Duinwijk in gesprek met de wijkagenten

IJmuiden – Bewoners uit Zee- en Duinwijk waren vorige week donderdag in de gelegenheid om in gesprek te gaan met de twee wijkagenten. Voorafgaand aan het interactieve deel van de avond kregen de aanwezigen een algemene uitleg over het politiewerk. Het Nationale politiekorps bestaat uit 65.000 medewerkers, ongeveer een derde daarvan werkt binnen. In de komende drie jaren zullen 17.000 medewerkers met pensioen gaan, hetgeen een enorme impact zal gaan krijgen op het bestaande korps. Bovendien is 7 procent van de medewerkers langdurig ziek, veelal gaat het dan om het PTSS-syndroom, veroorzaakt door de ingrijpende gebeurtenissen die een politieagent tijdens zijn werk meemaakt. Ook dit drukt zwaar op de inzetbaarheid van het politiepersoneel. ,,Een maatschappelijk probleem’’, beaamde leidinggevende Maarten Boeren desgevraagd. Ook in andere beroepsgroepen is het momenteel lastig om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. De politie is daarom blij met de hulp van burgers, die meldingen doen. Een bewoner wilde meer duidelijkheid over de taakverdeling tussen politie en de afdeling handhaving van de gemeente: ,,Als men een melding doet buiten de werktijden van handhaving, wordt men doorverbonden naar de politie en zij verwijzen weer naar handhaving.’’ Boeren antwoordde dat de afdeling handhaving niet dag en nacht bereikbaar is, maar dat de politie bij een prioriteitsmelding altijd komt.

De wijkagenten Jerry Ramdayal en Mark van Eyk namen vervolgens het stokje over en gaven informatie over de veiligheidsproblemen in de gemeente Velsen en de wijze waarop de wijkagenten worden ingezet. Waar de wijkagent aanvankelijk 80 procent van de tijd in de wijk aanwezig was en 20 procent van de tijd besteedde aan andere politietaken, zijn die percentages inmiddels omgedraaid. Dit heeft allemaal te maken met de inkrimping van het korps. De wijkagenten betreuren dit zelf ook, maar met de roep om de wijkagent terug te laten komen in de wijk, zowel door de bewoners van de wijk als door het hoofd van de nationale politie, komt er hopelijk in de toekomst meer tijd vrij voor de wijkagent om weer in zijn eigen wijk aanwezig te zijn. De themabijeenkomst mag als zeer geslaagd bestempeld worden; de opkomst was goed. Dit was, na een eerdere kennismaking met de gemeentelijke handhavers, de tweede themabijeenkomst van het Wijkplatform Zee- en Duinwijk. Later in het jaar volgt een derde bijeenkomst, waarin de bewoners van de wijk Zee en Duinwijk kennis kunnen maken met de Burgemeester van Velsen. (Foto: Aangeleverd)