Basisschoolleerlingen maken kennis met leren en werken in techniek

Ruim 1.750 basisschoolleerlingen hebben tijdens het jaarlijkse Promotie Evenement Techniek IJmond kennis gemaakt met de vele kanten die zij op kunnen als ze kiezen voor leren en werken in de techniek.

In totaal waren 47 lokale basisscholen met hun leerlingen aanwezig in sporthal De Walvis. Na een korte film over innovatie in de Techport-regio oriënteerden de kinderen zich via diverse workshops op de veelzijdigheid van technologie.

Op vrijdagochtend werd extra een netwerkontbijt georganiseerd voor ondernemers en professionals uit het onderwijs. Gedeputeerde Adnan Tekin van de provincie Noord-Holland gaf toelichting over de meerwaarde van deze inspanningen in de IJmond die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen uit het nationale Techniekpact 2020.

Ook voor ouders is het belangrijk te weten dat kinderen al meteen na de basisschool voor een technische opleiding kunnen kiezen. Veel ouders en leerlingen denken bij techniek aan zwarte handen en schroevendraaiers, maar de huidige wereld van bèta en techniek is veel meer dan dat. Zo zijn er mogelijkheden om op allerlei niveaus te leren en werken binnen sectoren als water, energie & natuur, mobiliteit & ruimte, wetenschap, voedings- en gezondheidsindustrie en handel en ICT.

In onze regio is de komende jaren een grote behoefte aan technisch opgeleid personeel. Dit betekent dat jongeren met een technische opleiding grote kans hebben op een interessante (en vaak goedbetaalde) baan. Zie ook www.techport.nl. (foto: Techport)