Akkoord over nieuwe CAO voor Tata Steel

Tata Steel en de vakbonden hebben een principeakkoord bereikt voor een nieuwe CAO. Hierin is onder meer sprake van een structurele loonsverhoging van 2% per 1 mei 2017 en 2% per 1 mei 2018.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het zogenaamde ‘Generatiepact’. Dit stelt oudere medewerkers op basis van vrijwilligheid in staat om 50% te gaan werken gedurende maximaal vijf jaar voorafgaand aan hun pensionering, met behoud van een bepaald percentage salaris en volledige pensioenopbouw. Het salaris varieert van 90% tot 77% van het laatste inkomen.

Het Generatiepact wordt per 1 januari 2018 ingevoerd voor werknemers van 60 jaar en ouder. Voorwaarde is dat er een andere medewerker wordt gevonden die eveneens 50% wil gaan werken en met wie een duobaan kan worden gevormd. Hierdoor ontstaat er ruimte om jonge medewerkers aan te trekken.

Tata Steel en de vakbonden hebben ook afgesproken dat bij de Warmbandwalserij, Koudbandwalserij, Coated Products en Tata Steel Packaging in de vijfploegendienst op Eerste en Tweede Kerstdag verplicht wordt doorgewerkt, net als aan de Zuidkant van het bedrijf. Dat gebeurt indien mogelijk op basis van vrijwilligheid. Deze verplichting geldt voor deze bedrijfsonderdelen niet voor Oud & Nieuw.

Tata Steel zal tijdens de looptijd van de CAO 50 uitzendkrachten een vast dienstverband aanbieden en 100 extra nieuwe leerlingen op de bedrijfsschool aannemen. Tata Steel handhaaft de diplomabonus van 200 euro en de RAU-uitkering voor leerlingen van de bedrijfsschool die hun opleiding hebben afgerond, maar vereenvoudigt de wijze waarop dit plaatsvindt.

Tata Steel hanteerde nog steeds de oude ATW. Met de vakbonden is afgesproken de thans geldende ATW te gaan toepassen. Dat geeft leidinggevenden en medewerkers duidelijkheid over de geldende arbeids- en rusttijden en zorgt voor een betere afstemming met firma’s.

Voor medewerkers in de dagdienst, kantoordienst en tweeploegendienst worden 27, 28 en 29 december 2017 en 27, 28 en 31 december 2018 als collectieve verlofdagen aangewezen. Dit verlof kan naar keuze worden opgenomen uit alle verlofsaldi. Daarnaast repareert Tata Steel de duur en de opbouw van de WW en WGA conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord en in de Stichting van de Arbeid zijn gemaakt. (foto: Tata Steel)