Tata Steel neemt deel aan Earth Hour

Op zaterdag 25 maart schakelt Tata Steel van 20.30 tot 21.30 uur op zoveel mogelijk locaties op het terrein de verlichting uit.

Daarmee neemt Tata Steel deel aan Earth Hour, de wereldwijde actie om aandacht te vestigen op het belang van energiebesparing.

Het uitschakelen van de verlichting gebeurt alleen op locaties waar dat de veiligheid niet in gevaar brengt.

,,Wij blijven ons inzetten om het energieverbruik te reduceren”, aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. ,,Afgelopen jaar hebben we meerdere projecten gerealiseerd om energie te besparen. Bij het Energiebedrijf van Tata Steel wordt inmiddels restwarmte hergebruikt, waardoor er minder gas hoeft te worden ingezet.”

,,Onze fabriek voor verpakkingsstaal heeft de installatie voor het smelten van tin zodanig aangepast dat elektrische verhitting is vervangen door inductieverwarming. Dat vergt minder energie en levert ook minder energieverlies op. En bij een van onze verzinklijnen is de procesvoering verder geoptimaliseerd, waardoor het aardgasverbruik is gedaald. Bij de andere twee verzinklijnen gaan we dezelfde verbetering doorvoeren.”

,,Ook de komende jaren blijven we focussen op het reduceren van energie. Dat is in het belang van het klimaat, maar is ook goed voor ons bedrijfsresultaat. Minder energie gebruiken betekent namelijk ook kosten reduceren. Kortom: energie besparen levert duurzame winst op voor het milieu én voor Tata Steel.” (foto: Tata Steel)