Woondromen bouwen met LEGO®-blokjes

IJmuiden – Vorige week vond de derde themasessie in het participatietraject van de Waal- en Dolfijnstraat plaats. Op deze avond stonden twee nieuwe thema’s centraal: duurzaamheid en voorzieningen & openbare ruimte. De deelnemers aan de bijeenkomst kregen later de opdracht om hun ideeën met LEGO®-blokjes vorm te geven en die te plaatsen in de omgeving van het gebouw.

Hoe moet de buitenruimte in de twee woonstraten eruit zien? Moeten daar ook voorzieningen in worden opgenomen? De deelnemers konden eerst hun ideeën voor de buitenruimte opschrijven. Dit zorgde voor veel verschillende leuke ideeën, variërend van wandelroutes en zichtgroen tot speelveldjes voor kinderen en ruimte tot ontmoeting met medebewoners. Door de ideeën vervolgens in LEGO® uit te voeren, spraken ze direct tot de verbeelding. In de sessies rondom duurzaamheid waren de deelnemers unaniem van mening dat de woningen geen gebruik meer moeten maken van fossiele brandstoffen als aardgas voor koken en verwarming. In plaats hiervan denkt men aan aansluiting op een warmtenet of een systeem van warmte-koudeopslag. Ook het opwekken van energie met zonnepanelen en rekening houden met extremere weersomstandigheden, hittestress en regenval kwamen ter sprake.

Sessie eind oktober

Woningbedrijf Velsen neemt alle ideeën mee. Met deze input wordt hard gewerkt aan de uitwerking van drie scenario’s die eind oktober worden gepresenteerd tijdens een open bijeenkomst. Bewoners, geïnteresseerden, omwonenden, toekomstige bewoners; iedereen is van harte welkom. Locatie en exacte datum zullen op www.wbvelsen.nl/waaldolfijn gepubliceerd worden.

Op de foto:
Bewoners met elkaar in gesprek tijdens de derde themasessie. (Foto: Shot By Sylla)