Winkeliers IJmuiden-centrum enthousiast over oprichting BIZ

Na het havengebied krijgt ook IJmuiden-centrum een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ruim 110 ondernemers op Plein 1945, de Lange Nieuwstraat en het Marktplein slaan naar verwachting begin volgend jaar de handen ineen. Donderdag tekenden het oprichtingsbestuur en wethouder Verwoort een uitvoeringsovereenkomst die het proces in een stroomversnelling brengt.

De Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum komt in de plaats van de winkeliersvereniging, waarvan lang niet alle ondernemers in het gebied lid waren. Daardoor betaalde niet iedereen mee aan de kerstverlichting, de evenementen, de promotie en de aankleding.

In de nieuwe situatie zijn alle ondernemers automatisch lid van de BIZ. Zij betalen tussen de 150 en 750 euro contributie, afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand waarin zij zitten. Bij de winkeliersvereniging betaalden alle leden leden hetzelfde: zo’n 450 euro per jaar. De gemeente gaat de contributie van de BIZ via WOZ-belasting innen. Het gaat naar schatting om 43.000 euro per jaar.

,,We zijn in de zomer begonnen met een draagvlakmeting en toen bleek dat veel ondernemers enthousiast waren”, aldus winkelloods Floor Thomasse, die het proces samen met een collega van de afdeling Economische Zaken namens de gemeente Velsen begeleidt. ,,Vervolgens hebben we de input van de ondernemers verwerkt in plan voor de komende vijf jaar. Het proces is heel transparant. We houden alle ondernemers via het online retail platform Chainels op de hoogte van de ontwikkelingen. Dit platform zorgt vanaf de start voor veel meer betrokkenheid.”

Wethouder Jeroen Verwoort (economische zaken) is enthousiast over de ontwikkelingen in het gebied waar zijn wieg stond. ,,Dit is het juiste moment voor ondernemers om de handen ineen te slaan. De Lange Nieuwstraat en Plein 1945 zijn de afgelopen jaren gerenoveerd, de panden worden weer voller en de economie is op dreef.” De gemeente Velsen levert een financiële en organisatorische bijdrage aan de totstandkoming van de BIZ. Ook de provincie Noord-Holland draagt een steentje bij.

De aankleding van het gebied is één van de speerpunten in het vijfjarenplan. Een eenduidig luifelplan staat hoog op de verlanglijst, alleen gaat de BIZ daar niet over. ,,Daarvoor moeten de vastgoedeigenaren zich ook verenigen in een BIZ”, aldus Floor Thomasse. ,,In de Haarlemse Cronjéstraat is het gelukt, dus ik sluit niet uit dat het er hier ook van komt. Dat zou fantastisch zijn.”

De BIZ is een feit als de helft van de winkeliers heeft gestemd en minstens twee derde daarvan vóór heeft gestemd. De stemming wordt begin 2019 gehouden.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit René Hoogenboom (voorzitter), Niels Verspuy (secretaris), Els de Roo, Robert Klein, André Michels en Corrie Mosch. (foto: Reinder Weidijk)