Wijziging vaarroute Middensluis IJmuiden

Deze week is de vaarweg van de Middensluis in het Middenbinnentoeleidingskanaal verplaatst. Hierdoor ontstaat de benodigde werkruimte voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

Voor de realisatie van deze grootste zeesluis ter wereld  moeten over grote lengte muren en wanden worden gemaakt. Deze werkzaamheden starten in de zomer.

Sinds vandaag gelden nieuwe maatregelen voor de Middensluis. Schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter mogen niet meer door de Middensluis. Schepen die wel in de Middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld, krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel één inkomende als een uitgaande reis.

Scheepvaart is via de gebruikelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld. De verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van schepen langs het bouwterrein. (archieffoto: RWS)

Lees verder in de krant van 7 juli 2016