Wijkplatform: ,,Enquête logiesgebouw is suggestief en sturend’’

Het Wijkplatform Velsen-Noord heeft geen goed woord over voor de enquête die aan de inwoners is voorgelegd met betrekking tot een mogelijk logiesgebouw voor arbeidsmigranten. Men beschouwt de enquête als suggestief en sturend, zelfs het woord manipulatie wordt genoemd. Corporatiekracht heeft plannen voor de bouw van het logiesgebouw aan de Concordiastraat. Hier moeten uiteindelijk 192 arbeidsmigranten worden ondergebracht. Het Wijkplatform Velsen-Noord heeft grote twijfels bij de impact die een dergelijke voorziening zal hebben op het dorp en wil graag concrete informatie ontvangen over de gang van zaken rond soortgelijke accommodaties elders. De ontwikkelaar presenteert de plannen juist als gunstig voor Velsen-Noord, omdat reguliere woningen niet meer door arbeidsmigranten bezet worden gehouden als er een logiesgebouw in de buurt is. Het Wijkplatform Velsen-Noord wil weten waarop de conclusie gebaseerd is dat arbeidsmigranten naar dit nieuwe gebouw zullen verhuizen. Er bestaat namelijk geen enkele juridische mogelijkheid om dit af te dwingen.

Komende woensdag vindt de participatiebijeenkomst voor dit project plaats in het clubhuis van voetbalvereniging FC Velsenoord. Klik hier voor meer informatie.