Westbroek introduceert Talentgericht Onderwijs

Basisschool De Westbroek introduceert Talentgericht Onderwijs: individueel onderwijsaanbod, met een begeleidingsdichtheid van één teamlid op 15 kinderen, gericht op het ontwikkelen van het talent van ieder kind.

In het afgelopen schooljaar bewees basisschool De Westbroek dat het mogelijk is: onderwijs aanbieden op maat. De school ging in september om. Het traditionele leerstofjaarklassensysteem werd verlaten. In het vervolg worden kinderen op De Westbroek niet meer ingedeeld op leeftijd, maar uitgedaagd op onderwijsbehoefte! Het resultaat is verbluffend. Er ontstaat daadwerkelijk groep overstijgend onderwijs, waarbij kinderen iedere instructie genieten in kleine groepjes en op hun eigen niveau.

Volledig gebaseerd op leerdoelen is dit onderwijsaanbod alles behalve vrijblijvend. Met een flexibiliteit van het Montessorionderwijs of de Vrije school en de pragmatische instelling van het traditionele onderwijs wordt het onderwijsaanbod op De Westbroek voor ieder kind apart voorbereid.

De planning van de lessen wordt in teamverband gedaan. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Door de data (alle vormen van informatie) goed te bekijken en te analyseren is het niveau van het kind bekend en kan het aanbod op maat worden gemaakt. Deze planning lukt dus niet meer in 30 minuten, maar vraagt wekelijks 3 uur van de tijd. Dit lijkt misschien veel werk, maar het resultaat is super motiverend. Er ontstaat dan iets wat bij veel scholen alleen in slogans voorkomt: onderwijs op maat.

Deze voordelen worden ook gezien door nieuwe ouders. In het afgelopen schooljaar zijn de aanmeldingen toegenomen. Ouders zien dat het werkt. Daarnaast is de begeleiding van één teamlid op 15 kinderen uniek te noemen. En dat zonder verhoging van de ouderbijdrage.

Zelf kijken? Oriënterende ouders met peuters kunnen het hele jaar door contact opnemen met de school voor een bezoek in de klassen. Basisschool De Westbroek ligt aan de Platbodem 201 in Velserbroek.