Weer een doorstart voor ‘Ruine van Brederode’

Santpoort – Monumentenbezit en de Stichting Heerlijkheid Brederode (SHB) zijn in gesprek over de toekomst van de Heerlijkheid Brederode. De verwachting is dat Monumentenbezit vanaf seizoen 2025 het beheren en exploiteren van het monument in eigen hand gaat nemen.

Beide partijen zien dit voor alle belanghebbenden als de beste optie. Monumentenbezit heeft inmiddels met verschillende erfgoedlocaties verspreid door het land goede ervaringen opgedaan met beheer en exploitatie onder eigen regie.

SHB zal alle medewerking verlenen bij de overdracht aan Monumentenbezit eind van dit jaar. Michiel Oosterhoff, de huidige beheerder/exploitant, heeft zich bereid verklaard zijn werkzaamheden, waaronder het jaarprogramma 2024, tot het einde van het seizoen uit te voeren.

Om in 2025 ‘een goede doorstart te maken’ worden door Monumentenbezit en SHB dit jaar al diverse voorbereidingen getroffen. (Archieffoto: Bos Media Services)