Wateroverlast levert grote problemen op

IJmuiden – De wateroverlast door het hoge grondwaterpeil levert grote problemen op. De kruising van de Heerenduinweg met IJmuiderslag is volgens de gemeente het laagste punt in dit gebied, waardoor het grondwater uit de duinen zich hier verzamelt. Het gevolg was dat de kruising onder water kwam te staan. De gemeente reageerde daarop door verkeersmaatregelen te nemen en extra pompen in te zetten. Op woensdag 3 januari werd een pomp geplaatst om het overtollige grondwater weg te pompen naar een naastgelegen duinvallei ten noorden van de Heerenduinweg. Twee dagen later kwam er een tweede pomp bij.

Het pompen lijkt effect te hebben, maar elders in westelijk IJmuiden zijn nog grote problemen: ,,Help! Mijn werkplaats in de kelder loopt over met grondwater’’, schrijft een bewoner via Slim Melden aan de gemeente Velsen. ,,Huis en werkplaats verzuipen’’, staat verderop in het bericht te lezen, met daarbij het dringende verzoek om te stoppen met pompen richting dit gebied. En het is niet de enige bewoner die last heeft van de genomen maatregel. Aan de Keetberglaan is een woning nu voor de vierde keer in nog geen vijf jaar tijd door wateroverlast getroffen. De bewoners rapporteren bij de gemeente: ,,We zullen voor de derde keer de vloer (80m2) en alle opgeslagen goederen eruit moeten halen voor opslag om te laten drogen en een nieuwe vloer aanleggen. Na 18 juni 2021 heeft het drogen vijf maanden geduurd. Maar dat was slechts een korte hevige overstroming.’’

Deze krant deed navraag bij de gemeente Velsen over de situatie. Men laat weten het ‘buitengewoon vervelend’ te vinden voor de bewoners dat zij meerdere keren wateroverlast hebben ervaren. Maar: ,,Het water dat wordt weggepompt bij IJmuiderslag gaat naar een duinvallei die ten noorden van de parkeerplaats ligt. Het geloosde water kan ter plekke in de bodem zakken en vanaf daar ondergronds richting Binnenmeer afstromen. Het wegpompen van het overtollige water bij IJmuiderslag heeft geen effect op de grondwaterstand in de Keetberglaan. Dit kunnen we ook zien aan de peilbuismetingen. Door de hele gemeenten staan peilbuizen om het grondwaterniveau dagelijks te meten.’’

In een grafische weergave toont men hoe het water zich verplaatst door het inzetten van de pompen. Er is volgens de gemeente geen relatie tussen beide locaties en de tijdelijke pompinstallatie draagt niet bij aan extra overlast in de kelder van de woning aan de Keetberglaan. De gemeente beantwoordt de grondwatermeldingen die binnenkomen van inwoners en legt daarbij uit dat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente, het waterschap en de perceeleigenaar zelf. In geval van structurele grondwateroverlast onderzoekt men of er mogelijkheden tot aanpassing zijn, maar kelders zijn daarbij niet bepalend: ,,Omdat deze vaak te diep liggen en het niet mogelijk is het grondwater tot die diepte te verlagen. Ook is dit niet wenselijk omdat het grondwater hard nodig is tijdens droogteperiodes. Het beleid hiervoor heeft de gemeente samen met het waterschap vastgelegd in het Programma Water en Riolering.’’

Op de afbeelding:
In deze afbeelding geeft de blauwe pijl aan waar het grondwater vandaan komt dat richting de woning aan de Keetberglaan (aangeduid met een witte ster) stroomt. De groene pijlen laten zien waar het grondwater heen stroomt dat bij IJmuiderslag wordt weggepompt. (Afbeelding: gemeente Velsen)