Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse

Onlangs verscheen ‘Wandelen in de geest van Jac. P. Thijsse’. Eén van de wandelingen in deze gids voert door de Kennemerduinen rondom Santpoort en grijpt daarmee terug op zijn Verkade-album Blonde Duinen.

Jac. P. Thijsse is voor de inwoners van Santpoort geen vreemde. Niet ver van het dorp ligt Thijsse’s Hof, wat in 1925 ter gelegenheid van Thijsse’s zestigste verjaardag werd aangelegd op voormalige aardappelakkertjes met eikenhakhout in het Bloemendaalse Bos. In Thijsse’s Hof worden voor een breed publiek planten-en diersoorten uit Zuid-Kennemerland gedemonstreerd in natuurlijke begroeiingen, zoals duinbos, struweel, duingrasland en duinvalleivegetaties.

Er zijn in Nederland niet veel gepassioneerder ambassadeurs voor het wandelen in de natuur geweest dan Jac. P. Thijsse. Met deze wandelgids eren publicist Wim Huijser en routemaker Rob Wolfs de oprichter van Natuurmonumenten in 13 prachtige natuurwandelingen in de streken waarover Thijsse met zoveel enthousiasme schreef. Leidraad voor de ontwikkeling van deze routes vormt de reeks prachtig geïllustreerde plaatjesalbums van Verkade, waarvoor Thijsse vanaf het begin van de vorige eeuw verantwoordelijk was.

De wandelgids is voor 14,95 euro te koop bij de boekhandel en via www.gegarandeerdonregelmatig.nl. (foto: aangeleverd)