Vragen over illegale woningverhuur aan arbeidsmigranten

Velsen – De gemeenteraadsfractie van Velsen Lokaal vraagt aandacht voor de illegale verhuur van woningen aan arbeidsmigranten. Volgens raadslid Süleyman Çelik zijn bij de fractie verschillende vragen van inwoners over dit thema binnengekomen. Hij doelt op illegale bewoning en de overlast die dit in de verschillende woonwijken veroorzaakt. Çelik: ,,Deze illegale verhuur in verschillende kernen vindt plaats door en met medeweten van perceeleigenaren/verhuurders en werkgevers (huurders) van arbeidsmigranten. De huisvesting en verhuur van en aan arbeidsmigranten is illegaal omdat men niet voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en de beleidsregel ruimtelijke voorwaarden huisvesting (tijdelijke) arbeidsmigranten.

Daarnaast worden arbeidsmigranten in sommige gevallen geconfronteerd met schijnconstructies (werkgever, huisvesting, vervoer en beloning).’’ De gang van zaken zou bij omwonenden gevoelens van onbegrip en soms zelfs onveiligheid veroorzaken. Ook stijgt de parkeerdruk op sommige locaties omdat er sprake is van over-bewoning. Velsen Lokaal wil van het college weten of men op de hoogte is van de illegale huisvesting. Verder vraagt men in hoeveel gevallen de gemeente al een bestuurlijke boete en/of last onder dwangsom heeft opgelegd. Men wijst erop dat de situatie ook leidt tot problemen op de woningmarkt en dringt aan op directe ontruiming van alle illegaal verhuurde panden en het vervolgens veilig en verantwoord huisvesten van de arbeidsmigranten in kwestie.