Volgende stap naar intensievere samenwerking

De gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen willen de regionale samenwerking verder versterken. Op welke manier dat het beste zou kunnen, wordt momenteel onderzocht. Gisteren zijn leden van de drie colleges en gemeenteraden gesprekken aangegaan met ervaringsdeskundigen.

Bijna niemand durft de laatste jaren het woord fusie nog in de mond te nemen, omdat die term op veel weerstand lijkt te stuiten. Tegelijk wordt het belang van een intensieve samenwerking steeds nadrukkelijker ingezien. Op welke manier die samenwerking vorm zou moeten krijgen, is vooralsnog niet duidelijk.

Eind vorig jaar werd de Strategische IJmond Agenda vastgesteld, vanuit deze inhoudelijk gedreven samenwerking willen de drie gemeenten volgend jaar een besluit nemen over de structuur die het best past bij de IJmond.

Ter voorbereiding hierop zijn vertegenwoordigers van de drie gemeenten eind maart op bezoek geweest in andere regio’s en werden delegaties van andere regio’s in de IJmond ontvangen. Opgedane ervaringen en leerpunten stonden in deze contacten centraal.

Dinsdag is daar een vervolg aan gegeven, in de vorm van een verdiepingsbijeenkomst waarin de samenwerkingsmodellen Drechtsteden, Alphen aan den Rijn, Stedendriehoek, Gooise Meren, BEL-combinatie en Midden-Holland centraal stonden.

Uit de keuze voor deze specifieke locaties blijkt dat zowel een volledige fusie (Alphen aan den Rijn, Gooise Meren) als een intensieve samenwerking van meerdere gemeenten als optie opengehouden worden. De BEL-combinatie (Blaricum, Eemnes, Laren) houdt het midden tussen deze varianten. Hier behielden de gemeenten hun zelfstandigheid, maar werden de ambtelijke organisaties samengevoegd.