Voldoende draagvlak voor BIZ Santpoort-Noord

Santpoort – Er is voldoende draagvlak voor een derde Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in de gemeente Velsen. Dat heeft wethouder Jeroen Verwoort vorige week bekend gemaakt. Nadat eerder in het havengebied van IJmuiden en in het winkelcentrum van IJmuiden een BIZ werd gerealiseerd, is nu ook Santpoort-Noord aan de beurt. Erg groot is de meerderheid overigens niet, elke stem telde bij het bepalen van het draagvlak.

Een BIZ maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in een vooraf afgebakend gebied aan meebetalen. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen via een vastgesteld tarief mee aan gezamenlijke activiteiten in dat gebied. Om tot de instelling van de BIZ te komen, moet er een formele draagvlakmeting worden gehouden onder alle ondernemers in het gebied. Minimaal de helft van alle betrokken ondernemers moet stemmen en minimaal 2/3 van de stemmers moet voorstander zijn. Aan die criteria is voldaan. BIZ Santpoort-Noord staat voor het bevorderen van een economisch vitaal en toekomstbestendig centrumgebied. Het is de bedoeling dat het centrum van Santpoort-Noord verder wordt geprofileerd en gepositioneerd als kernwinkelgebied voor huidige bewoners en bezoekers. Daarnaast wordt ook ingezet op het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals toeristen. Verder wordt geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van Santpoort-Noord, onder meer door vergroening van de openbare ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid van en bewegwijzering naar Santpoort-Noord. Het verbeteren van de organisatiegraad en het verhogen van de betrokkenheid van de ondernemers maakt ook onderdeel uit van de plannen. (Foto: Reinder Weidijk)