Gemeenteraad stelt raadsakkoord vast

Velsense verkiezingsdebatten live op RTV Seaport

Vandaag vindt in de Burgerzaal van het gemeentehuis een jongerendebat en een debat met alle lijsttrekkers plaats. De verkiezingsdebatten worden live uitgezonden op RTV Seaport. Inwoners van Velsen zijn van harte uitgenodigd om langs te komen.

Vanaf 14.00 uur gaan jongeren en de jongste kandidaat-raadsleden van de politieke partijen met elkaar in discussie. In het Lagerhuis-debat zitten stellingen als ‘Velsen is niet aantrekkelijk voor jongeren’ en ‘de politiek luistert onvoldoende naar jongeren’.

Jongeren kunnen zich nog aanmelden om mee te doen aan het debat door een mail te sturen naar info@johnvandijkfonds.nl. Publiek is om 13.45 uur van harte welkom om de uitzending bij te wonen.

Na het jongerendebat start om 15.30 uur het slotdebat. In een gevarieerd programma gaan de lijsttrekkers met elkaar in discussie over allerlei actuele thema’s. Er zijn stellingen als ‘valt er wel wat te kiezen in Velsen’ en ‘er moeten zo snel mogelijk weer wijkraden komen’.

Enkele stellingen worden ingeleid door vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zoals Ton van der Scheer van OV IJmond en Nora Azarkan van Stichting Welzijn Velsen. De aanwezigen mogen aangeven of zij het eens of oneens met de stelling zijn en wie de beste debater is.

De live-uitzending op RTV Seaport start om 14.00 uur en voor het slotdebat om 15.30 uur. Later zijn er herhalingen. Meer informatie staat op de Facebookpagina Velsen in ban van de verkiezingen. (foto: archief de Jutter/de Hofgeest)