'Velsense huishoudens in 2020 energieneutraal'

Als het aan de gemeente ligt, zijn huishoudens in Velsen in 2020 energieneutraal. Dit is één van de doelstellingen uit het Milieubeleidsplan 2015-2020.
De ambities uit dit plan sluiten aan bij de doelstellingen uit diverse lokale, regionale en landelijke programma’s, zoals de Strategische Agenda Gemeente Velsen en het Nationale Energieakkoord.
Milieuwethouder Floor Bal: ,,Dit plan vraagt een inspanning van de gemeente, onze inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Betrokkenheid en samenwerking zijn essentieel om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente te kunnen verbeteren.”
De gemeente Velsen heeft de ambitie om richting 2020 in te zetten op een betere leefomgeving. Zo wil de gemeente dat huishoudens via hernieuwbare energie (wind, zon, restwarmte, water) in 2020 energieneutraal zijn. De te realiseren energiebesparing moet voor inwoners zorgen voor een woonlastenverlaging.
Verder is er aandacht voor verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer door de inzet op duurzame mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Thema’s die ook terugkomen binnen GreenBiz IJmond, waar ondernemers samenwerken om bedrijventerreinen te verduurzamen.
Het Milieubeleidsplan gaat in op vijf thema’s; energie (zowel besparing als opwekking), klimaatadaptatie, afval, leefomgeving (waaronder luchtkwaliteit, geluid, geur en bodem) en mobiliteit. In het plan is elk thema gekoppeld aan doelstellingen en concrete projecten. Ook is er aandacht voor de stand van zaken, de uitdagingen, kansen en mogelijkheden.
Om tot het definitieve milieubeleidsplan te komen, is de gemeenteraad gevraagd om input. Hierna konden overige betrokkenen, zoals inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties via een participatieavond meepraten over de doelstellingen en projecten. Alle input samen vormt het milieubeleidsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad. (foto: Elan Wonen)