Velsen Lokaal wil aanpak tegen misbruik kwetsbare jongeren

Velsen – Twee ‘loverboys’ zijn schuldig bevonden aan mensenhandel en seksuele uitbuiting van twee tienermeisjes (17 en 18 jaar), onder meer in IJmuiden. Eén van de meisjes is verstandelijk beperkt en woonde destijds in een jeugdzorginstelling. De mannen dwongen de meisjes met geweld tot prostitutiewerk. Kitty Wolfs, raadslid voor Velsen Lokaal, stelde hier raadsvragen over: ,,Wij schrikken van deze berichten en maken ons hier echt zorgen over. Kwetsbare jongeren dienen we een veilige thuissituatie te bieden, waar dit soort taferelen niet mogelijk zijn. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dit wel een opgave.’’

De gemeente is bekend met deze problematiek, zo blijkt uit de antwoorden. Dit probleem is echter niet zomaar op te lossen door ’s nachts de deur van hun kamer op slot te doen. De individuele vrijheid van (kwetsbare) jongeren mag alleen op vrijwillige basis worden ingeperkt, of bij uitzondering via de Wet Zorg en Dwang. Er moet dus ook hulp en aandacht voor deze jongeren buiten de woonvorm zijn. Met de inzet van straathoekwerk en Jongerenwerk wordt jongeren bescherming, ondersteuning en een veilig netwerk geboden, waar ze op kunnen terugvallen.

Geld beschikbaar stellen

Volgens Velsen Lokaal kan dit echter beter. Wolfs: ,,Het college heeft de gemeenteraad gevraagd geld beschikbaar te stellen voor een derde jeugd-BOA. Wij zouden het een waardevolle toevoeging vinden wanneer deze gespecialiseerd is in de omgang met jongeren met een verstandelijke beperking. Deze specifieke doelgroep is extra kwetsbaar. BOA’s verlenen geen zorg, maar signaleren misstanden vaak als eersten. Zo kan in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste hulp worden geboden of toekomstige zorg zelfs worden voorkomen.’’

In Velsen ontvangen twintig jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB) thuis ambulante zorg. Kleine woonvormen in de wijk maken intensievere ondersteuning mogelijk. Zij bieden beter toezicht door de kleinschaligheid. De gemeente koopt jeugdhulp in en bewaakt daarbij de kwaliteit voortdurend. Omdat deze problemen ook bij volwassenen en jongeren met verslavingsproblemen, psychische problemen en schulden spelen, is er ook voor deze groepen vrijwillige en laagdrempelige hulpverlening en ondersteuning mogelijk. (Foto: Bos Media Services)