Vellesan College is nu Globe Science School

Het Vellesan College ontvangt aan het begin van dit nieuwe schooljaar het predicaat Globe Science School.

Daarmee behoort de school tot de kleine groep van vijf scholen in heel Nederland die het doen van écht wetenschappelijk onderzoek volledig heeft geïntegreerd in het lesprogramma. Leerlingen gaan vanaf de brugklas ieder jaar een onderzoek doen samen met onderzoekers van onder andere Nasa en Wageningen University.

Globe heeft het Globe Science School programma opgezet omdat driekwart van de docenten in het voortgezet onderwijs het niveau van onderzoeksvaardigheden bij leerlingen te laag vindt. Leerlingen moeten in het eindexamenjaar havo en vwo voor hun profielwerkstuk een groot onderzoek uitvoeren. De docenten vinden de kwaliteit van deze werkstukken op dit moment te laag.

Door Globe gebruiken de docenten nu bij veel vakken dezelfde onderzoekscyclus. Dit is zeg maar een stappenplan voor het doen van goed onderzoek. Leerlingen zien nu dat de stappen van het doen van onderzoek bij alle vakken het zelfde zijn. Als ze straks in het laatste jaar toe zijn aan hun profielwerkstuk dan hebben zij er zo uitentreuren mee geoefend dat het gesneden koek voor ze is.

Alle Havo en VWO leerlingen zullen vanaf komend schooljaar ieder jaar een Globe-onderzoek doen. Deze onderzoeken gaan van een eenvoudig onderzoek naar esdoornzaadjes in de eerste klas tot een ingewikkeld onderzoeksproject naar bijvoorbeeld fijnstof in het laatste jaar.

Het onderzoek op school is niet alleen leerzaam voor de leerlingen, maar draagt ook bij aan wetenschappelijk onderzoek van de wetenschappelijke instellingen waarmee Globe samenwerkt. Internationaal is dat bijvoorbeeld NASA en op nationaal niveau wordt samengewerkt met onder andere KNMI, RIVM en Wageningen University.

Door de samenwerking raken de leerlingen meer betrokken en gemotiveerd en steken ze er daardoor meer van op. Het Vellesan College is trots dat het vanaf nu het certificaat Globe Science School mag gebruiken.