Twaalfduizend lampjes op gevels woningen Plein 1945

IJmuiden – De vijftig woningen aan weerzijden van Plein 1945 zijn sfeervol verlicht. Maar liefst twaalfduizend lampjes sieren de gevels van de panden. Een bijzonder project, waaraan door alle bewoners medewerking is verleend.

Vorig jaar legden ze per huishouden een bedrag van vijftien euro in als bijdrage in de kosten hiervoor. Een deel van het benodigde budget werd gesponsord door Winkelstichting Plein 1945. Deze stichting beheert ook de woningen boven de winkelpanden en was graag bereid om te participeren in dit mooie project. Welkoop Santpoort verleende eveneens medewerking, dit bedrijf heeft de lampjes zonder winstoogmerk voor de bewoners ingekocht. Het resultaat mag er zijn. Dankzij de inzet van tien vrijwilligers kon alles op 14 november opgehangen worden.

Saamhorigheid

Bijzonder is met name dat echt iedereen meedoet aan dit project. Volgens bewoner Steffen Wietses, die het project gecoördineerd heeft, is de saamhorigheid onder de bewoners erg groot. ,,Hier wonen veel ouderen, maar er komen ook steeds meer jonge gezinnen bij. Het is een mooie melange en iedereen staat klaar voor elkaar. De sociale controle is groot en de mensen gunnen elkaar ook wat.’’ In voorgaande jaren werd in de decembermaand een samenzijn voor alle bewoners georganiseerd met oliebollen en warme chocolademelk, maar dat zit er voor dit jaar niet in. ,,We gaan wel oliebollen bakken, maar die worden verpakt bij alle bewoners afgeleverd.’’ Steffen wil graag de Winkelstichting Plein 1945, Welkoop en de vrijwilligers die hebben meegeholpen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Foto: aangeleverd