Telstar kan blijven voetballen

Met drie stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Velsen donderdagavond ingestemd tot aankoop van de Westtribune van Telstar. Daardoor kan de betaald voetbal organisatie blijven voetballen. Telstar-voorzitter Pieter de Waard gaf aan ontzettend blij te zijn dat een ruime meerderheid van de gemeenteraad instemde met het collegevoorstel.

De gemeente Velsen kan nu voor een klein miljoen de Westtribune van Telstar aankopen. De gemeente is al eigenaar van de grond. Telstar gaat het gebouw met grond voor 100.000 euro per jaar huren van de gemeente. Dat is een marktconforme prijs, waardoor de gemeente haar geld zeker terug zal verdienen. Velsen neemt de tribune over van de curator van Memid Investments, de failliete verhuurder van de destijds nieuwe tribune. De KNVB stelt aan een betaald voetbalorganisatie eisen over het aantal plaatsen voor supporters en beperking van schulden. Door het faillissement dreigde Telstar voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen niet te kunnen voldoen aan deze eisen. Maar dat is met de beslissing van de gemeenteraad nu opgelost.

Fracties konden donderdagavond een stemverklaring uitspreken. Eerst kwam lijst Beryl Dreijer met een amendement om in het voorstel op te nemen dat in de toekomst geen (financiële) steun wordt verleend aan Telstar, in het geval dat Telstar in problemen komt. Velsen Lokaal en SP steunden het amendement, maar dat was niet voldoende om het amendement te handhaven.

Daarna werd gestemd over de daadwerkelijke aankoop van de Westtribune. Ondanks eerdere afwijzing van het amendement stemde Beryl Dreijer voor. ‘Het is een goed besluit!’ Ook Velsen Lokaal stemde voor, na het uitspreken van enkele zorgen, evenals Forza. Alleen de fractie van SP Velsen stemde tegen, dat waren drie stemmen. Reden was dat zij vinden dat het geld dat nu voor aankoop van de Westtribune wordt betaald beter besteed zou worden aan andere Velsense zaken. Daarbij verwezen zij naar organisaties die minder subsidie van de gemeente krijgen waardoor hun voortbestaan bedreigd wordt.

De overige fracties gaven aan de aankoop van de Westtribune als enige mogelijke oplossing te zien voor een complexe kwestie. Raadslid De Winter van ChristenUnie noemde de aankoop de enige juiste oplossing voor het huishoudboekje van Velsen: ,,Er zijn alleen maar winnaars, Telstar kan blijven voetballen, Velsen krijgt haar langetermijninvestering zeker terug en ook zijn er andere belangen gediend.”

Veel lof was er voor de ambtenaren die veel tijd en energie hebben gestopt in informatieverschaffing aan de raadsleden.