Stichting Citymarketing opgericht tijdens drukbezochte bijeenkomst in Thalia Theater

Dinsdagavond is in het Thalia Theater met meer dan 85 aanwezigen teruggekeken op de citymarketingactiviteiten in 2018. Belangrijk onderdeel van het programma was de oprichting van de Stichting Citymarketing, dat de promotie van Velsen overneemt van de gemeente.

Het nieuwe bestuur heeft een jaarplan ingediend met daaraan gekoppeld een subsidieverzoek. Jeroen Verwoort, wethouder van onder meer toerisme en economische zaken, kon een mooie boodschap voor het nieuwe bestuur brengen. De ingediende subsidieaanvraag van 200.000 euro ter dekking van het jaarplan 2019 is namelijk goedgekeurd. Ook overhandigde Verwoort het bedrijvenmagazine .IJmuiden waar door een gros aan ondernemers de IJmond als werklocatie wordt aangeprezen.

Het bestuur van de Stichting Citymarketing bestaat uit Bas Kuntz (voorzitter), Henriette van Westerhoven (vice-voorzitter/secretaris), Tjeerd de Kort (penningmeester), Fabienne Hendricks, Ineke van der Geest en Jan Hinloopen. (foto: Mark Sassen)