Spelregels voor subsidie uit Winkelfonds worden versoepeld

Velsen – Het college van burgemeester en wethouders wil de regels voor het Winkelfonds verruimen. Winkeliers kunnen sinds de zomer van 2017 gebruik maken van dit fonds als ze willen verhuizen naar een zogenoemd kansrijk winkelgebied. Ook het opknappen van gevels van winkelpanden die zich al in dergelijke gebieden bevinden, valt onder de subsidieregeling. In de praktijk is echter gebleven dat de meeste aanvragen niet voldoen aan de gestelde eisen. Daardoor wordt het beoogde effect van de regeling niet bereikt.

Het is namelijk de bedoeling dat de kansrijke winkelgebieden sterker, compacter, aantrekkelijker en daarmee meer toekomstbestendig worden. Ondernemers hebben wel serieuze belangstelling voor het fonds getoond, maar kregen op grond van de subsidieverordening meestal te horen dat ze niet voor het geld in aanmerking kwamen. De verordening is nu aangepast, waarbij de oorspronkelijke doelstelling van de subsidieregeling onveranderd is gebleven. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de nieuwe verordening vast te stellen en de huidige in te trekken. De nieuwe verordening heeft een looptijd van 1 december 2020 tot en met 30 juni 2022.